We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
01
APR

สัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 46 พบปะนักเขียน บูธซีเอ็ด Zone Plaza V12

13:00
13:50
SE-ED Book Center
Event organized by SE-ED Book Center

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

สัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 46 พบปะนักเขียน บูธซีเอ็ด Zone Plaza V12
.
ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
เวลา 13.00 - 13.50 น.
.
พบกับ คุณธีรภาพ ตระการผล
เจ้าของผลงาน : HR ข้างบ้าน ข้างร้าน ข้างรั้ว
.
เรื่องเล่าชวนฮา ของ HR อารมณ์ดี "ธีรภาพ ตระการผล" ที่หยิบจับเอาทั้งเรื่องใกล้ตัวและไกลตัว มาทดลองใช้งานจริงในงาน HR จนสามารถทำให้พนักงานและผู้บริหารเกิดความเข้าใจกันได้ และพร้อมที่จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน แถมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ถ่ายทอดอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย และปรับใช้ได้จริง เมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจการทำงานกับคน เมื่อนั้นอนาคตในการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะเปิดกว้างมากขึ้นอย่างแน่นอน!
.
ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 8 เม.ย. 61
.
เพิ่มเติมคลิก! http://news.se-ed.com/?p=1380
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.
=== inspiration starts here : แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ ===

#ซีเอ็ด #อ่านอีกครั้ง #งานสัปดาห์แห่งชาติครั้งที่46
#ไลค์เพจติดดาวซีเอ็ดไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆ