We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
05
APR

Ochrana osobných údajov (smernica GDPR)

18:00
20:00
Kúpeľná Kaviarnička
Event organized by Kúpeľná Kaviarnička

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Cieľom školenia je v skratke oboznámiť účastníkov s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré je na Slovensku platné od 25.05.2018.

Školenie je určené pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi najmä v:

 podnikateľskom prostredí, vrátane dopravných firiem
 verejnej správe s novými povinnosťami
 neziskovej oblasti
 ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných údajov týka

Na školení dostanete odpovede na tieto otázky:

 čo je GDPR a koho sa uvedené nariadenie týka
 aké sú nové povinnosti pri zabezpečení ochrany osobných údajov vo firme
 aké sankcie vyplývajú z porušenia zákona
 ako spracúvať citlivé osobné údaje
 aké sú nové práva dotknutých osôb a povinnosti prevádzkovateľov
 kto je po novom povinný určiť zodpovednú osobu, jej postavenie a povinnosti
 diskusia a konzultácie

Lektorka školenia: Jana Vozáryová (zo spoločnosti EPAS http://www.epas.eu.sk) má dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov. Pôsobila ako osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov, osobne vykonávala povinnosti vyplývajúce zo zákona a tým získala praktické skúsenosti s aplikáciou zákona do praxe.