We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri - Nisan

18:30
20:30
Kadıköy Belediyesi
Event organized by Kadıköy Belediyesi

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Modern Zamanların Kamp Ateşi: Sinema
04 Nisan 2018
Konuşmacı: Doç. Dr. Oktay Yalın

Felsefecilerin karmaşık felsefi sorunları örneklerken sinema yapıtlarına başvurmaları giderek yaygınlaşan bir eğilim. Diğer yandan sessiz sinema ustalarının dahi en büyük çabası, hep daha karmaşık kavramları ekranda ifade edebilmenin bir yolunu bulmak olmuştur.
Bu konuşmada, sinema ve felsefe arasındaki bu karşılıklı ilişkiye sanatçının ve sinema sanatının perspektifinden yaklaşarak, bu ilişkinin günümüz sorunlarına nasıl ışık tutacağı tartışılacaktır.

Sinema Felsefesinden Derviş Zaim’in İnsan-Doğa Üçlemesi'ne Bakmak
11 Nisan 2018
Konuşmacı: Prof. Dr. Selahattin Yıldız

Felsefede bir akıl yürütme yöntemi olan tümevarım, sinemanın doğası olan tek kareden perdedeki bütüne ulaşan yapıyla benzer niteliktedir. Sinemanın varoluşunu tamamlayan unsur ise Platon’un mağara betimlemesinde karşılık bulan ışıktan yansıyan gölgelerdir. Zaman ve mekân ışığın izdüşümü olarak sinemada karşılık bulur. Felsefi düzlemde sinemanın gerçekle ilişkisi bu düzlemde sorgulanagelmiştir.
Bu konuşmada, Derviş Zaim’in İnsan-Doğa Üçlemesi, felsefenin temel konularıyla olan ilişkileri bağlamında değerlendirilecektir.

Bilimkurgu Kara Film ya da "Düşünce" Ürünü: Blade Runner
18 Nisan 2018
Konuşmacı: Prof. Dr. Simten Gündeş

“Batı dünyasının önderliğini yapan bir güç niteliğiyle Amerika, bu dünyaya egemen öykü biçimini de bulgulayan ülke olmuştur. Hollywood çağcıl öykü normlarını yazarak, çağcıl kahramanı belirlemiştir: Bize, seçim yapmayı bilen kadın ve erkek tiplerini getirmiştir; bunlar kendilerini iyiliğin güçleriyle aynı düzeye koyan, iyiliğin kötülüğe karşı kurtarıcı olduğuna inanan ve iyiliğin son utkusundan kesinlikle kuşku duymayan karakterlerdir.” (J. Zoje)
Bilimkurgu kara film örneği olarak Blade Runner, tam da bu alıntıdan yola çıkarak çözümlenmeye uygundur. Her yapıt bir düşünce ürünü ise 'film' de bir düşünce ürünü niteliğindedir. Ttıpkı Aristoteles'in Poetika'sı gibi...
Biz de neredeyse kendimizi bir eski Yunan atleti sayarak uzun bir sıçrama yapıp bugüne atlayalım ve geleceği düşünen bu “düşünce” ürününde neler düşünülmüş, birlikte görelim.

Filmin Göstergebilimsel ve Düşünsel Mimarisi
25 Nisan 2018
Konuşmacı: Prof. Dr. Nüket Güz

“İnsan yaratımı tekniktir (tekerleğin, değirmenin, buharlı makinanın yaratımı.) İnsan yaratımı estetiktir (bezemeler, şarkılar, resimler, sanatlar, şiirlerin yaratımı.) İnsan yaratımı entelektüeldir (düşünceler, kavramlar, kuramların yaratımı.) İnsan yaratımı aynı zamanda toplumsaldır (yasalar, kurumların yaratımı); ancak bu durumda bireylere gereksinim duyar.” (Edgar Morin)
Sinema, insan yaratımlarının hangi türüne girer? Sinema, hem teknik, hem estetik, hem entelektüel, hem toplumsal yaratım ürünüdür, ya da başka bir anlatımla, düşünce ürünüdür. Ancak bu denli çoklu düşünce ürünü bir filmin “göstergebilimsel” ve “düşünsel” mimarisi olur.

Ücretsiz olan etkinliklere katılım davetiyelidir.

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.

Davetiyesiz katılım sağlanamayacaktır.

Davetiyeler, etkinlik tarihinden bir hafta önce TESAK Danışma’dan temin edilebilir.