We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
07
APR

TESAK Felsefe Söyleşileri - Zihin Felsefesi

10:00
12:00
Kadıköy Belediyesi
Event organized by Kadıköy Belediyesi

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

TESAK Felsefe Söyleşileri 18: Zihin Felsefesi


Antropolojik Açıdan Zihin Felsefesi
07 Nisan 2018 / Saat: 10.00-10.30
Konuşmacı: Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Antropontoloji, insan temelli yeni bir varlık bilgisi olarak insanın
“arada olan bir varlık” oluşuna işaret ediyor. İnsan bir yandan
bedeniyle düşünmesi, ama aynı zamanda hem düşünmesi hem de
kendisine özgü olan dili, başka deyişle söylemi arasında yer alıyor.
Beyin; içinde zihnin, geçmiş-şimdi-gelecek ekseninde bilincin/
belleğin yer aldığı bir alan olarak her türlü “arada oluş”u fark ettiren,
tüm aradalıkları kendinde taşıyan bir beden bölgesi olarak “kendisi”
oluyor. Zihinsel olan toplumsal-tarihsel-kültürel olan arasında
işlevlerini yerine getiriyor.
Nörobilim Penceresinden Zihin Felsefesi
07 Nisan 2018 / Saat: 10.30-12.00
Konuşmacı: Prof. Dr. Şevki Şahin

Tarih boyunca zihnin bedenle ve evrenle ilişkisine dair soruların
cevaplarını aramak felsefenin ana konularından biri olmuştur.
Sağlıklı insanların ve hastaların beyin işlevleri sırasında
yapılan görüntüleme teknikleri artık bu sorulara somut veriler
sağlayabilmektedir. Örneğin vicdan ve ahlaki değerlerin beynin
ön lobuyla ilişkili olduğu artık net bir şekilde gösterilebiliyor. Ancak
henüz karanlık noktalar tamamen aydınlanmış değil. Örneğin
beyninin yarısından fazlasını kaybeden birinde, o kişinin hâlâ ”özü”
olarak tanımlanabilecek kişisel zihin özellikleri aynı kalabiliyor. Bu
da nörobilime, “öz” aslında beynin neresinde sorusuyla derin bir
araştırma alanı açıyor.
Temel Kavramsal Çerçevesi ve Konu/Sorun Alanıyla Zihin Felsefesi
14 Nisan 2018 / Saat: 10.00-12.00
Konuşmacı: Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy

Felsefenin zihni aydınlatma girişimi olarak zihin felsefesi, başlarda
“ruh”a, daha sonraları “zihin”e, günümüzde de daha çok “bilinç”e
odaklanmış bir soruşturma alanı olup öncelikle bunlar ve “beden”
arasındaki ilişkiyi ya da farklılığı/ayrımı konu edinmiş, böylece de
iki ana zihin yaklaşımı olan düalizmi ve materyalizmi geliştirmiştir.
Geleneksel zihin felsefesinin bu yaklaşımları zihnin metafiziği/
ontolojisi ile ilgiliyken çağdaş zihin felsefesinin zihnin varlığına
ilişkin konuları zihnin epistemolojisi bağlamında yani zihnin
bilin(ebil)mesi üzerinden sorguladığı görülmektedir.
Komparatif ve Epigenetik Bir Bilinç Anlayışı ve Bu Anlayışın Sağlayacağı Kazanımlar
28 Nisan 2018 / Saat: 10.00-12.00
Konuşmacı: Dr. Burçak Özkan

“Bilinç” kavramı insanın bir şeyleri araştırmaya/sorgulamaya
başladığı zamandan bu yana incelenmekte olmasına karşın, bugüne
dek kimi üzerinde uzlaşılmış kabuller bir yana bırakılırsa, kavramın
net ve kesin bir tanımı yapıl(a)mamıştır. Bunun yanı sıra bugün bu
kavram multidisipliner bir anlayışın odağında yer almaktadır. Bu
konuşmada “bilinç” kavramı nörofelsefi bir perspektiften hareketle,
“komparatif” ve “epigenetik” bir kavrayış uyarınca ele alınacak,
böyle bir yaklaşım benimsemenin neden özellikle gerekli olduğu ve
sağladığı kazanımlar üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Ücretsiz olan etkinliğe katılım davetiyelidir.

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.

Davetiyesiz katılım sağlanamayacaktır.

Davetiyeler, etkinlik tarihinden bir hafta önce TESAK Danışma’dan temin edilebilir.

Kadıköy Belediyesi-İMEV-Maltepe Üniversitesi