We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
20
APR

Poruchy chování I. a II. - Ostrava

09:00
18:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Přinášíme vám kompletní kurz na téma „Poruchy chování“, vedený jedním z nejlepších tuzemských odborníků na extrémní formy behaviorální psychopatologie, doktorem Andreje Drbohlavem.

Poruchy chování I. (pátek): Představení vybraných příkladů problémového chování od narození do 10 let dítěte. Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD-I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)? Jaká je kauzalita a komorbidita raných poruch chování a poruch osobnosti, jak je odhalit a efektivně s nimi výchovně a případně terapeuticky pracovat.

Poruchy chování II. (sobota): Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie rozvinutých poruch chování, ale také forem náhlé patologie chování impulzivního, úzkostného, reaktivního a agresivního původu u jedinců od 10 do 18 let. Seminář navazuje na první část (Poruchy chování I.), která je podmínkou pro absolvování tohoto semináře a dále rozvíjí vývojovou trajektorii poruch chování v dětském věku a u mladistvých s propagací a přesahem v oblasti delikvence. Představuje institucionální řešení resocializační péče, základní terapeutické možnosti a možnou progresi patologie. Mezi klíčová témata patři široká skupina poruch chování, Intermitentní explozivní porucha a symptomy poruch osobnosti a charakteru.

PhDr. Andrej Drbohlav: PhDr. Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje analýze profilu sériového vraha a dalším extrémním formám behaviorální patologie a psychopatologie. Vystudoval behaviorální patologii na univerzitě v Hradci Králové, kde pak pět let tentýž obor učil. Spolupracuje na výzkumu genetických markerů impulzivity a vlastní výzkum zaměřuje na vývoj patologie chování a osobnosti u dětí a dospělých. Odborně se věnuje nejhorším formám deformace osobnosti a chování, jaké v prostředí lidské společnosti mohou vzniknout.
Druhou profesí je výtvarník a designér, používá autorský pseudonym Andy Reiben.

CENA KURZU BUDE BRZY UPŘESNĚNA.
REGISTRACE BUDE SPUŠTĚNA 22.3. V 17.00
___________________________________________________________________________________________________________________

Pokud je kapacita již plná a vy byste měli zájem přihlásit se jako náhradník, napište prosím kontaktní osobě.
V rámci kurzu pro vás bude připraven i malý coffee break.
Účastníci kurzu dostanou osvědčení o absolvování.
Tohoto kurzu se mohou zúčastniti i zájemci, kteří nejsou studenty psychologie.

Kontaktní osoba: Debora Janáčková, djk.8227@gmail.com