We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
21
APR

XII Festiwal Szachów w Starachowicach

09:00
14:00
Katolicki Klub Szachowy Gambit
Event organized by Katolicki Klub Szachowy Gambit

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

XII FESTIWAL SZACHÓW IM. MARII KACZYŃSKIEJ W STARACHOWICACH - MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

W 8.04.2010 roku patronat honorowy nad Festiwalem objęła śp. Maria Kaczyńska Małżonka Prezydenta RP. Dwa dni później nastąpiły tragiczne wydarzenia w Smoleńsku. Organizatorzy w dowód wdzięczności za poparcie idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez grę w szachy oraz w celu upamiętnienia poległych wówczas członków delegacji postanowili, że Festiwal Szachów w Starachowicach będzie od 2010 roku nosił imię pani Marii Kaczyńskiej.


CEL I ZADANIA:
- popularyzacja gry w szachy
- integracja lokalnego środowiska szachowego
- rozwój pozytywnych zainteresowań będący ideą Programu Dajmy Dzieciom Szansę
- uczczenie ofiar katastrofy smoleńskiej
- promowanie rywalizacji sportowej na szczeblu międzyszkolnym

ORGANIZATORZY:
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach
- Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy GAMBIT
- Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach

PATRONAT MEDIALNY:
- Gazeta Starachowicka
- TV Starachowice
- Echo Dnia

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody rozegrane zostaną dnia 21.04.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte;
Starachowice, ul. Moniuszki 117

PROGRAM FESTIWALU:

Lp. Nazwa Przewidywany czas Harmonogram czasowy
1. Rejestracja Uczestników Festiwalu 30 min 9.00-9.30
2. Powitanie gości i otwarcie Festiwalu 5 min 9.30-9.35
3. Rozgrywki Turniejowe 150 min 9.35-12.05
4. Przemówienia zaproszonych gości 10 min 12.25-12.35
5. Wręczenie nagród i upominków dla uczestników festiwalu. 20 min. 12.35-12.55
6. Oficjalne zakończenie Festiwalu. 5 min 12.55-13.00

SYSTEM ROZGRYWEK:
- 7 rund systemem szwajcarskim kontrolowanym tempo gry 10 minut na partię dla zawodnika
- o kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów
- punktacja pomocnicza: średni Bucholtz; pełny Bucholtz; progres.
TURNIEJE:
Turniej A - uczniowie szkół gimnazjalnych
Turnieje B - uczniowie szkół podstawowych
- Turniej B1 - klasy IV-VI - dziewczęta
- Turniej B2 - klasy I-III - dziewczęta
- Turniej B3 - klasy IV-VI - chłopcy
- Turniej B4 - klasy I-III – chłopcy

Klasyfikacja drużynowa szkół:
• gimnazja - Zawodnicy grają w Turnieju A.
Zdobyte punkty przez najlepszych trzech zawodników oraz jedną zawodniczkę wliczane są do wyniku drużyny.
• szkoły podstawowe - Zawodnicy grają w czterech Turniejach B1-B4 Zdobyte punkty w każdym turnieju przez najlepszych trzech zawodników z danej szkoły wliczane są do wyniku drużyny.

UCZESTNICY
- turniej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Powiatu Starachowickiego

ZGŁOSZENIA
Liczba zgłoszonych uczniów przez szkołę - bez ograniczeń.
Termin do 19.04.2018 w sekretariacie SP nr 6 fax.: 41 273-31-26, lub mail: starachowice.szachy@interia.pl

OPŁATA STARTOWA:
Juniorzy – 5 zł (płatne w dniu zawodów)

NAGRODY:
Turniej drużynowy:
Szkoły Podstawowe:
- I-III miejsce - Puchary i dyplomy dla szkół
- pozostałe - dyplomy
Szkoły Gimnazjalne:
- I-III miejsce - Puchary i dyplomy dla szkół
- pozostałe - dyplomy

Turniej Indywidualny:
- I miejsce - Puchar, dyplom
- II-III miejsce - Medale oraz dyplomy w kategorii dziewcząt i chłopców.

Wyróżnienia:
- dla najmłodszego zawodnika i zawodniczki - statuetka

Dodatkowo wśród wszystkich zawodników zostanie rozlosowanych minimum 12 nagród rzeczowych.

SĘDZIOWANIE:
- w turnieju obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach.

PRZEPISY KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna. Dodatkowe informacje: - tel. 602 770 251

Formularz zgłoszenia:
Nazwa szkoły:
Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Data urodzenia dotyczy SP kl.0 i kl. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19