We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

TSUNK – Trienale sodobne umetnosti na Koroškem

18:00
19:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Pregledna razstava sodobne vizualne umetnosti koroških ustvarjalcev / Survey exhibition of contemporary visual art by artists from Koroška (english ⬇️⬇️⬇️)

Razstava Trienale sodobne umetnosti na Koroškem prinaša vpogled v ustvarjanje na področju vizualne umetnosti koroških ustvarjalcev v zadnjih treh letih. S svojimi deli se bo predstavilo 40 sodelujočih ustvarjalcev, ki ustvarjajo v različnih vizualnih medijih.

V skladu s poslanstvom Koroške galerije likovnih umetnosti, da spremlja in raziskuje aktualno umetniško produkcijo na območju Koroške ter širše, smo k sodelovanju na tokratni razstavi povabili izbrane umetnike, ki živijo in ustvarjajo na Koroškem, poleg njih pa tudi tiste, ki so na tak ali drugačen način povezani z regijo.
Na razstavi se skozi različne vizualne medije predstavljajo umetniki vseh generacij, s tematiko, ki jo tudi sicer raziskujejo in izražajo skozi svoja dela. Poleg še vedno prevladujočega slikarskega medija je v zadnjem obdobju opazen porast zanimivih fotografskih pristopov predvsem mlajših avtorjev, ki se bodo v večjem obsegu tokrat predstavili prvič, poleg njih pa so na razstavi zastopani tudi kiparji, grafiki in video ustvarjalci. Aktualna razstava se za razliko od razstave izpred treh let, ki je z javnim pozivom vključila tudi umetnike iz avstrijske Koroške, ponovno osredotoča samo na ustvarjalce iz slovenskega dela Koroške. Raznolikost avtorskih pristopov se odraža v pestri paleti umetniških izpovedi ter v motivni oziroma vsebinski raznovrstnosti.

Sodelujoči avtorji:
Maruša Aberšek, Franc Berhtold, Stojan Brezočnik, Kaja Brezočnik, Vid Brezočnik, Katja Felle, Gustav Gnamuš, Katja Goljat, David Herzog Leitinger, Anja Jerčič Jakob, Tomo Jeseničnik, Blanka Kefer, Jernej Kovač Myint, Benjamin Kumprej, Laura Kumprej, Stanislav Makuc, Štefan Marflak, Robert Marin, Jure Markota, Zoran Ogrinc, Andrej Praznik, Anastazija Pirnat, Uroš Potočnik, Maja Pučl, Luka Popič, Tjaša Rener, Anton Repnik, Janez Repnik, Jerneja Smolnikar, Lucija Stramec, Lorenka Stropnik, Maja Šivec, Boštjan Temniker, Aphra Tesla, Milan Unkovič, Tadej Vaukman, Aljaž Velički, Tanja Vergles, Sašo Vrabič, Uroš Zavodnik.

Kustosi razstave: Katarina Hergold Germ, Jernej Kožar, Maša Špiler

Razstava bo na ogled do 27. maja.

****
TSUNK
12 April to 27 May 2018
Opening on 12 April at 18:00
The exhibition Triennial of Contemporary Art in Koroška brings an insight in the visual creativity of Koroška artists in the last three years. It will feature the works of 40 artists active in different visual media.

In accordance with the mission of the KGLU to monitor and research the current art production in the area of Koroška and its integration in contemporary visual art practices, as well as display the latest works of contemporary artists, we invited to this exhibition the selected artists living and working in Koroška as well as those associated with Koroška in any way. The exhibition presents artists of all generations using different visual media and topics that they otherwise explore and express in their works. Besides the still prevalent painting medium, we have recently witnessed a considerable increase in interesting photographic approaches especially by younger authors that will make their first major appearance in the context of the exhibition of Koroška artists; the exhibition also features the works of sculptors, graphic and video artists. Contrary to the exhibition from three years ago, which included the artists from Austrian Carinthia on the basis of a public invitation, this year's exhibition again focuses only on the artists from the Slovenian part of Koroška/Carinthia and includes established as well as new authors, who will be displayed in the KGLU for the first time. The works for the exhibition were selected together with the authors on the basis of visits to their studios. Some works were made especially for the exhibition or will be displayed for the first time in this context. The diversity of authors' approaches is reflected in a wide variety of artistic expressions and in the diversity of motives or contents.

Participating artists:
Maruša Aberšek, Franc Berhtold, Stojan Brezočnik, Kaja Brezočnik, Vid Brezočnik, Katja Felle, Gustav Gnamuš, Katja Goljat, David Herzog Leitinger, Anja Jerčič Jakob, Tomo Jeseničnik, Blanka Kefer, Jernej Kovač Mynt, Benjamin Kumprej, Laura Kumprej, Stanislav Makuc, Štefan Marflak, Robert Marin, Jure Markota, Zoran Ogrinc, Andrej Praznik, Anastazija Pirnat, Uroš Potočnik, Maja Pučl, Luka Popič, Tjaša Rener, Anton Repnik, Janez Repnik, Jerneja Smolnikar, Lucija Stramec, Lorenka Stropnik, Maja Šivec, Boštjan Temniker, Aphra Tesla, Milan Unkovič, Tadej Vaukman, Aljaž Velički, Tanja Vergles, Sašo Vrabič, Uroš Zavodnik.
The exhibition will be open to the public until 27 May 2018.

Curators of the exhibition: Jernej Kožar, Maša Špiler, Katarina Hergold Germ

The exhibition will be open to the public until 27 May 2018.