We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
10
MAR

Tọa Đàm: Biểu Tượng Thăng Long

14:30
17:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Một hình ảnh có hướng tự nó là tĩnh tại trong không gian, song qua tư duy thị giác có thể đoán định hình đó chuyển động như bay lên hay hạ xuống: ý nghĩa gợi mở của một hình có thể nằm bên ngoài bản thân của hình đó. Theo chân mây con rồng, chúng ta có thể nhận thức lại một diện mạo văn hóa, có thể vượt lên một khẳng định văn minh, hay có thể cùng tiến gần hơn tới một tầm mức hòa hợp nào đó?....
Các nền văn minh lớn trên thế giới thường gắn liền với một dòng sông. Song một dòng sông được xác định là nguyên mẫu của một biểu tượng con rồng thì chưa từng được biết đến trên phạm vi toàn cầu. Con rồng ở phương tây thường thường phun lửa, đối với nhận thức phổ biến có tính tiêu cực; con rồng ở trời đông có thể tạo mưa, đối với nhận thức phổ biến có tính tích cực. Phải chăng:
Đoạn sông Hồng chảy qua đồng bằng chính là nguyên mẫu của hình tượng con rồng thời Lý hiện diện trên các hình mẫu kiến trúc, điêu khắc, hội họa...? Điều này là hợp lý đối với một xã hội phát triển trên nền tảng nông nghiệp coi trọng mưa thuận gió hòa. Nâng tầm và sử dụng các giá trị văn hóa xã hội để củng cố nền tảng nhận thức xã hội xem trọng hòa thuận tự nhiên là cần thiết dẫu cho đời sống kinh tế xã hội ấy chủ yếu là nông nghiệp, công nghiệp hay dịch vụ...
Tìm hiểu và tọa đàm về Rồng – Biểu tượng Thăng Long trong mùa xuân để mang tâm thế hanh thông cho một năm mới.
Diễn giả: Dịch gia Nguyễn Văn Lục (https://www.facebook.com/lucanhtv)
MỜI CÁC BẠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ THEO FORM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTlRMSWAWl7Sr11J5QQXxY0MuY5YZHMdAAbPEeCMQnlCq2jg/viewform