We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
05
JUN

Techfest Vùng Bắc Trung Bộ

08:00
17:00
Đại Học Vinh
Event organized by Đại Học Vinh

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Tổ chức Techfest Vùng Bắc Trung Bộ
1. Mục đích
- Kết nối các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Vùng kinh tế Bắc Trung Bộ: doanh nghiệp khởi nghiệp, Hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp, cộng đồng sinh viên, giảng viên,.. với Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.
- Giới thiệu, kết nối cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp sáng tạo với các nhà đầu tư, chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm, dự án khởi nghiệp.
- Đào tạo cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo Vùng Bắc Trung Bộ các kỹ năng: xây dựng mô hình kinh doanh sản phẩm sáng tạo, kỹ năng thuyết trình gọi vốn đầu tư trong thời gian thời gian 02 tuần.
- Lựa chọn được 5 nhóm cá nhân, doanh nghiệp có sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo trong Vùng tham dự vào sự kiện TECHFEST quốc gia năm 2018 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2018 tại Đà Nẵng.
- Quảng bá, giới thiệu về ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia TECHFEST
2. Nội dung chính
Việc tổ chức Techfest Vùng Bắc Trung Bộ bao gồm 3 nội dung chính:
- Triển lãm trưng bày giới thiệu các sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo;
- Tổ chức Hội thảo “Liên kết Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Bắc Trung Bộ”;
- Tổ chức trình diễn và lựa chọn sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo Vùng Bắc Trung Bộ
3. Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
4. Đơn vị phối hợp: Sở KH&CN Nghệ An, Trường Đại học Vinh
5. Thời gian: Trung tuần tháng 6/2018 (dự kiến ngày 05/6/2018)
6. Quy mô: 1.000 lượt cá nhân, tổ chức đến tham dự
7. Thành phần
- Đại diện Lãnh đạo Bộ KH&CN, Ban điều hành Đề án 844, VP Đề án 844
- Đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ KH&CN: Cục PTTTDN, Cục Thông tin KH&CNQG, Cục ƯD&PTCN, Cục SHTT, Vụ KHTC, VP Bộ, Vụ PTKH&CNĐP, VPCT, Quỹ PTKH&CNQG, TT Truyền thông, ..)
- Đại diện một số nhà đầu tư tư nhân, Quỹ đầu tư;
- Đại diện UBND tỉnh Nghệ An và một số đại diện UBND tỉnh Vùng BTB;
- Sở KH&CN Nghệ An và các Sở, ban ngành, cơ quan quản trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Sở KH&ĐT HP, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Tài chính Sở GD&ĐT, Ban Tuyên giáo, Tỉnh Đoàn, Trường Đại học Vinh.
- Đại diện một số dự án khởi nghiệp Vùng Bắc Trung Bộ;
- Đại diện một số Sở KH&CN Vùng Bắc Trung Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng;
- Đại diện các Trường Đại học, Hiệp hội Doanh nghiệp Vùng Bắc Trung Bộ
- Đại diện một số tổ chức Hỗ trợ khởi nghiệp: VSV (Vietnam silicon Valey), Trung ương Đoàn,
- Đại diện doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công;
8. Tham gia cuộc thi sản phẩm, dự án khởi nghiệp vùng BTB
Các sản phẩm, dự án khởi nghiệp xuất sắc được tuyển chọn từ cuộc thi Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của các tỉnh vùng BTB sẽ được giới thiệu tham gia cuộc thi TECHFEST Vùng Bắc Trung bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Lựa chọn 5 nhóm cá nhân, doanh nghiệp có sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo trong Vùng tham dự vào sự kiện TECHFEST quốc gia năm 2018 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2018 tại Đà Nẵng.

9. Đối với các sản phẩm, dự án Khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh Nghệ An Để tham gia TECHFEST Vùng Bắc Trung bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. phải tham gia và đạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An lần thứ nhất 2018. Thông tin chi tiết mời truy cập vào liên kết sau:
http://ngheandost.gov.vn/widget/web/neoportal/trang-chu/-/101_INSTANCE_edEFE2ZqUFYO