We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
14
MAY

PNF podstawowy

08:30
14:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Kurs Podstawowy Koncepcji PNF ( Level 1+ Level 2 ) – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
Część I - 14-18.05.2018, część II - 18-22.06.2018


Cele kształcenia

Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation) powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott.

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja.

Celem kształcenia jest również zapoznanie się z nowoczesnymi trendami terapii uwzględniającymi wiedzę z zakresu neurofizjologii, neuroplastyczności, kinezyterapii i biomechaniki. Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności konstruowania terapii w oparciu o wytyczne WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jak również nabywa umiejętności oceny pacjenta według skali ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia)

Kurs podstawowy uczy bazowej analizy i strategii terapii pacjenta z różnymi zaburzeniami narządu ruchu, pomaga w rozpoznawaniu, ocenie i terapii najczęściej spotykanych zaburzeń funkcji pacjenta w dniu codziennym.

Zasady rekrutacji uczestników

Do kursu PNF podstawowy może przystąpić: fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister), lekarz.

Postępowanie kwalifikacyjne do kursu PNF odbywa się na podstawie przesłanego wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną. Zgłaszająca się osoba w odpowiedzi otrzymuje zaproszenie, w którym znajdują się niezbędne informacje dotyczące samego szkolenia m.in. godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, harmonogram opłat, nr rachunku bankowego.

O zakwalifikowaniu się na kurs PNF decyduje kolejność wpłaty zaliczki i przesłanie dyplomu potwierdzającego wykształcenie. W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy liczbę wolnych miejsc, zgłaszającemu jest proponowany inny termin kursu PNF lub zwracana jest wpłacona kwota zaliczki.

Czas trwania i sposób organizacji

Kurs podstawowy PNF obejmuje 75 godzin zegarowych (100 godzin dydaktycznych) i składa się z dwóch części.

Część I – trwa 5 dni i wprowadza do koncepcji PNF. Zapoznanie z filozofią, zasadami głównymi, teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, wzorców ruchowych dla tułowia, kończyn górnych i dolnych oraz technik stosowanych w metodzie PNF. Na kursie przeprowadzane są przez instruktora wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem.

Część II – trwa 5 dni i obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analizę biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń. W trakcie tej części przez 4 dni kursanci będą mieli możliwość pracować z pacjentem pod nadzorem instruktora.

Uczestnicy do zajęć potrzebują:

-strój sportowy

-buty na zmianę

-osobisty duży ręcznik (BHP)


Uczestnicy kursu otrzymują

-ogromny zasób wiadomości i umiejętności,

-skrypt z ćwiczeniami i teorią,

-notatnik i długopis,

-certyfikat uczestnictwa z sygnaturą IPNFA oraz PTF,

-zaświadczenie wg wzoru MEN


Instruktor prowadzący:

Mgr Ewa Górna – Advanced Instructor International PNF – IPNFA. Mgr Ewa Górna jest specjalistą w dziedzinie fizjoterapii oraz posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego MEN. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, od 2005 roku prowadzi specjalistyczne kursy PNF.

Zgłoszenia: fizjoterapia-warszawa.pl, kursy.kinezio@wp.pl,
tel. 515 273 922

Cena kursu za część I i II: 3150 zł

Zapraszamy serdecznie :)