We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
26
APR

Bydgoszcz // AfryKamera 2018 [PL/EN] | #BlackFilmsMatter

20:15
16:00
AfryKamera
Event organized by AfryKamera

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(english below)

AfryKamera to pierwszy w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej festiwal prezentujący bogatą afrykańską kinematografię, który przybliża największe osiągnięcia Afryki w zakresie kina oraz przełamuje nieprawdziwe stereotypy dotyczące tego kontynentu. W tym roku AfryKamera ma swoją 13. odsłonę​ i świętuje ją hasłem #BlackFilmsMatter​. W tym roku w Bydgoszczy będzie okazja do obejrzenia czterech filmów pokazywanych na festiwalu w Warszawie.

Felicite, reż. Alain Gomis
Kraje produkcji: Francja, Belgia, Senegal, Niemcy, Liban
Félicité to dumna kobieta i samotna matka. Pracuje jako śpiewaczka w barze w Kinszasie. Gdy jej nastoletni syn łamie nogę w wypadku, musi zebrać pieniądze potrzebne na operację. W poszukiwaniu pomocy wyrusza w podróż po mieście. Ale zamiast współczucia znajduje korupcję, mizoginię, nierówność i jeszcze bardziej zdesperowanych ludzi od siebie. Odkrywa też, że jej niezależność wzbudza pogardę i wrogość – nawet ze strony rodziny.

Wallay, reż. Berni Goldblat
Kraje produkcji: Francja, Burkina Faso
Trzynastoletni Ady mieszka wraz ze swoim ojcem we Francji. Sprawia wiele kłopotów. Dlatego ojciec postanawia wysłać go do rodziny mieszkającej w Burkinie Faso. Na miejscu chłopak zderzy się z zupełnie nieznaną sobie rzeczywistością. To, co wydawało się wakacyjnym wyjazdem, przerodzi się w pasmo nieszczęść, gdy wuj będzie próbował twardą ręką wychować upartego Ady’ego. Ale to nie ciężka praca czy surowe zwyczaje nauczą chłopaka pokory. Prawdziwą lekcję życia da mu miłość najbliższych i odkrywanie miejsca, które nazwać można domem.

Nie jestem czarownicą, reż. Rungano Nyoni
Kraje produkcji: Francja, Wielka Brytania, Zambia
Mieszkańcy małego miasteczka posądzają kilkuletnią dziewczynkę o bycie czarownicą. Zostaje wysłana do wioski czarownic, gdzie poznaje starsze od siebie kobiety w podobnej sytuacji. Od nich dostaje swoje imię – Shula. To tutaj pierwszy raz poczuje się częścią społeczności. Ale to społeczność wykluczona i zniewolona przez tych, którzy się jej boją i tych, którzy chcą na niej zarobić. Mała Shula będzie musiała podporządkować się zasadom panującym w wiosce. Archaiczne wierzenia i zwyczaje jawią się absurdalnie i czasem zabawnie. Ale ich odbicie w rzeczywistości jest przerażające.

Meerkat Maantuig/Kosmiczna Surykatka, reż. Hanneke Schutte
Kraj produkcji: RPA
Gideonette, obdarzona bujną wyobraźnią dziewczynka, jest przekonana, że nosi przeklęte imię. Wierzy, że w każdej chwili może jej się stać coś złego. Ten stan pogarsza się, gdy umiera jej ojciec. Matka postanawia wysłać ją na farmę do dziadków. Na miejscu Gideonette poznaje Babeshiego – głuchoniemego chłopca, który marzy o tym, by zostać astronautą. Jego dobry humor i odwaga działają na nia jak lekarstwo. Spędza z nim każdą wolną chwilę, zapominając o swoich lękach i klątwie. Ale dziewczynka nie wie, że dni tej przyjaźni są policzone, a jej odwaga wkrótce zostanie wystawiona na próbę.

Wstęp na seanse: 10 zł. Będą wyświetlane napisy w języku polskim i angielskim.

AfryKamera is the first film festival in Central and Eastern Europe presenting diverse range of African cinema. This year AfryKamera has its 13th edition and celebrates it with motto #BlackFilmsMatter​. Four films are going to be presented in Bydgoszcz.

Félicité, dir. Alain Gomis /France, Belgium, Senegal, Germany, Lebanon, Democratic Republic of Congo/ 2017
Félicité is a proud woman and single mother who works as a singer in a Kinshasa bar. When her teenage son breaks his leg in an accident, she is forced to gather money for an operation. In search of assistance, she begins her quest into the underbelly of the town. Instead of compassion, she meets with coruption, misogyny, inequality and even more desperate people than herself. She also discovers that her independent nature is the source of disdain and hostility – even from her own family.

„Wallay”, dir. Berni Goldblat /France, Burkina Faso/ 2017
Thirteen year old Ady lives with his father in France, where he is the source of many behavioral problems. Hence his father decides to send him away to their family in Burkina Faso. Once there the boy is confronted with a totally foreign reality. What seemed to be a vacation soons turns out to be a source of misery, when his uncle uses stern methods in an attempt to change the stubborn. But it is not hard work or harsh rules that teach the boy humility. The true lesson of life is offered through the love of those closest to him and by discovering a place he may call home.

I Am Not a Witch, dir. Rungano Nyoni/France, Great Britain, Zambia/ 2017
The inhabitants of a small town accuse a young girl of being a witch. She is soon sent to a village of witches, where she meets older women who had found themselves in a similar situation. They offer her a new name – Shula. Here, for the first time, she becomes part of a community. But it is one that is excluded and enslaved by those who fear it and those who aim to profit from it. Little Shula must follow the rules of the village. These beliefs and customs can seem absurd and at times funny. Yet heir real life implications are far-reaching.

Meerkat Moonship, dir. Hanneke Schutte/South Africa/ 2017
Gideonette, a girl blessed with a vivid imagination, is convinced that she bears a cursed name. She believes that at any moment something bad can happen to her. This state of affairs worsens after her father's death, thus prompting her mother to send Gideonette to her grandparents' farm. Once there the girl meets Bhubesi – a mute boy who dreams of becoming an astronaut. His good-naturedness and courage affect her positively, as if curing her of her ailment. She spends every single moment with the boy, forgetting about her fears and the curse. But the girl is unaware that their days of friendship are numbered, while her courage will soon be put to the test.

Admission: 10 zl. Films with polish and english subtitles.

Venue

Kino Orzeł