We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
11
MAY

Sympozium | Biennial Talks 2018

10:30
17:00
Noviny pro grafický průmysl
Event organized by Noviny pro grafický průmysl

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Sympozium 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2018

Ve dnech 11., 12. a 13. května 2018 proběhne v univerzitním kině Scala třídenní cyklus přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu.
Sympozium je určeno pro grafické designéry, typografy, ilustrátory, pracovníky redakcí, nakladatelství, reklamních agentur, tiskáren, knihoven, manažery, studenty, pedagogy, teoretiky a publicisty z oblasti umění a designu.
Sympozium bude rozdělené do tří tematických celků, které odrážejí celkovou otevřenou koncepci přehlídky a rozšiřují jeho spektrum zájmu o příbuzné disciplíny, především architekturu a produktový design. Ve všech třech tematických celcích se představí přední zástupci tuzemské i světové scény, aby dohromady vytvořili živý a dynamický tok myšlenek vybízejících k vzájemné interakci a diskuzi.

První den nese podtitul Základní pilíře grafického designu a mluvit se bude o esenciálních elementech jeho tvorby a provozu – o písmu, vydavatelství, médiu magazínu či barvách.

Druhý den se představí pod titulem Grafický design ve službách komerčního světa – výběr designérů pracujících pro komerční sféru a spolupracujících se značkami na tvorbě vizuálních stylů, publikací i digitálního prostředí.

A konečně poslední den s tématem Grafický design ve střetu disciplín představí tvůrce stojící na hranici grafického designu s přesahem do architektury a produktového designu.

Sympozium bude moderovat mezinárodně uznávaný kurátor a publicista Adam Štěch, jeden ze členů kurátorského týmu tohoto ročníku bienále.
Oficiálními jazyky sympozia jsou čeština a angličtina. Všem účastníkům bude k dispozici simultánní překlad.

On-line přihláška: http://bit.ly/bienalesympozium
- - -
Biennial Talks of the 28th International Biennial of Graphic Design Brno 2018

In 11–13 May 2018 the Scala cinema will play host to a three-day series of lectures and presentations by world-famous designers and design theorists.
The Biennial Talks are intended for graphic designers, typographers, illustrators, editors and publishers, advertising agencies, printing offices, libraries, managers, students, teachers, art and design theorists and journalists.

The Biennial Talks will be divided into three theme units reflecting the open concept of the biennial and expanding its spectrum of interest by related disciplines, especially architecture and product design. All three theme units will feature leading representatives of Czech and international design who together will create a lively and dynamic flow of ideas, inviting a mutual interaction and discussion.

The opening day entitled Design Essentials will involve the basic elements of design theory and practice, including type, publishing, the magazine medium and colours.

The second day, Graphic Design and Quality Commerce, will introduce selected designers working in the field of commerce and collaborating with brands on visual styles, publications and the digital environment.

The third and the last day of the Biennial Talks titled Graphic Design from the Perspective of Other Creative Disciplines will present graphic designers whose work involves overlaps into architecture and product design.

The Biennial Talks will be hosted by Adam Štěch, an intentionally renowned curator and publicist, one of the team of curators of this year’s biennial.
The official languages of the Biennial Talks are Czech and English. Simultaneous interpreting will be provided.

Online form: http://bit.ly/biennialtalks