We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
25
MAY

Spływ Rurzycą "Wiosna Beaty"

17:00
16:00
Klub Kajakowy GWDA PIŁA
Event organized by Klub Kajakowy GWDA PIŁA

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

KLUB KAJAKOWY PTTK „Gwda” w PILE
ZAPRASZA na XVI spływ Wiosna na Rurzycy
„WIOSNA BEATY”
RURZYCA - GWDA
25-27 MAJ 2018
Patronat spływu: Patrycja i Mariusz Marek

1.CELE SPŁYWU:
- Wspomnienie mile spędzonych chwil z Beatą Marek
- Integracja środowiska turystów kajakarzy
- Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej
- Zapoznanie turystów kajakarzy z walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu
-
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
- zapoznanie się z zasadami ustalonymi w niniejszym REGULAMINIE oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania potwierdzając to własnoręcznym podpisem (Dz.U.Nr 55 z dnia 04.06.2001r.).
- umiejętność pływania
- wiek: ukończone 18 lat /osoby niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich i za pisemną zgodą rodziców/.
- wpłata wpisowego
- turyści biorą udział w spływie na własnym sprzęcie. Istnieje możliwość rezerwacji u organizatora miejsca w kajaku . Koszt miejsca w kajaku organizatora za cały czas trwania spływu wynosi 30,-zł. UWAGA! ILOŚĆ KAJAKÓW OGRANICZONA, o miejscu w kajaku decyduje kolejność wpłat!

2. ORGANIZATORZY
Teresa Kasior - komandor spływu – tel. 606 630 882
Włodzimierz Kasior
Joanna Piotrowska

3. WPISOWE
80,- dzieci do lat 14
100,- pozostali uczestnicy
Do wpisowego należy doliczyć opłatę 30,- za miejsce w kajaku .
Turyści biorący udział na własnym sprzęcie mają możliwość skorzystania z przewozów kajaka transportem organizatora za dodatkową opłatą 10 zł, po uprzednim uzgodnieniu.

4. ZGŁOSZENIA
Pisemne, telefoniczne lub osobiste z podaniem imienia, nazwiska, adresu i daty urodzenia, oraz zamiaru korzystania ze sprzętu organizatora (bądź nie) – kierować należy do dnia 15.05.2018r. na
na adres e-mailowy kkgwdapila@gmail.com lub piotrowska.joanna@wp.pl
Zgłoszenie uważa się za aktualne po otrzymaniu wpłaty wpisowego. Wpłata wpisowego na konto
PH Sagan: 92 1140 2004 0000 3502 4095 0148 z dopiskiem „Wiosna Beaty”.

5. ŚWIADCZENIA:
- miejsce na polu namiotowym w Krępsku
- ubezpieczenie NW
- przewóz osób i bagaży z Piły na miejsce biwaku w Krępsku
- przewóz bagaży z biwaku na metę spływu
- przewóz uczestników na start do poszczególnych etapów
- obiadokolacja w sobotę,
- śniadanie w niedzielę
- koszulka spływowa (rozmiar:M, chcesz inną - podaj rozmiar wg rozmiarówki męskiej)
- nagroda im. Beaty Marek w konkursie na najlepszy smalec własnej roboty (degustacja
przywiezionych smalców przy ognisku w sobotę)
6. PROGRAM IMPREZY:
Piątek: 17.00 – przyjmowanie uczestników
20.00 – ognisko integracyjne, kiełbasa, pieczywo, herbata, kawa
Sobota:
8.45 - zbiórka uczestników na Pl. Zwycięstwa w Pile
9.00 - wyjazd autokaru do Trzebieszek, pozostawienie bagaży w Krępsku
10.00 - start do I etapu spływu Rurzycą do Krępska (20 km)
16.30 - zakończenie I etapu spływu w Krępsku
17.00 - obiadokolacja (Bar Krępsko)
17.30 – zabawy sportowo - rekreacyjne
20.00 – ognisko, kiełbaski, pieczywo, herbata, kawa, konkurs na najlepszy smalec
Niedziela:
8.30 - pobudka, śniadanie (Bar Krępsko) i zwijanie obozowiska
10.30 - start do II etapu spływu Gwdą do Piły (17 km),
16.00 - zakończenie spływu w Bazie Kajakowej (Piła, Kwidzyńska 8),
Czyszczenie i zdanie sprzętu.
7. ZASADY SPŁYWU
1. Spływ jest imprezą otwartą o charakterze rekreacyjnym
2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać w spływie jedynie pod opieką dorosłych opiekunów, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
4. Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom osób funkcyjnych bez prawa zwrotu wniesionych opłat.
5. Picie alkoholu w czasie przebywania na wodzie jest niedozwolone.
6. Wszyscy uczestnicy Spływu płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej lub w kapoku.
7. Zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego Spływ , jak i pozostawanie za zamykającym.
8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pomocy innym uczestnikom Spływu w miarę swoich możliwości i ich potrzeb.
9. Obowiązkiem uczestników jest załadunek i rozładunek sprzętu pływającego .
10. Kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników.
11. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
12. Kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki pogodowe może zmienić, skrócić a nawet odwołać poszczególne etapy spływu bez prawa rekompensat dla uczestników.
13. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznej kompetencji kierownictwa.
14. Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona na mniej niż 7 dni przed spływem pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.
15. Uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt czysty, kompletny i nie uszkodzony
Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizujemy go na zasadzie samorealizacji. Zainteresowani wpłacają w/w kwotę na podane konto. Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysku.

8. ZALECENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy podczas spływania powinni posiadać nakrycie głowy, obuwie do brodzenia w wodzie, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży na wypadek zamoczenia, jedzenie i picie.
2.Cenne przedmioty (aparaty, telefony, okulary!...)powinny być zabezpieczone przed utopieniem lub pozostawione w domu!
3. Sprzęt grający i śpiewniki mile widziane, a dobry humor – wręcz obowiązkowy!

Do zobaczenia na szlaku!