We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
29
MAR

Music is everywhere! For Babies and Parents!

10:30
12:00
Klub Multi
Event organized by Klub Multi

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Eng version below

WSZYSTKO GRA!

Zajęcie muzyczno-ruchowe dla Rodziców z Maluszkami (0-3) mówiących w każdym języku, podczas których bawimy się dźwiękiem, rytmem i ruchem, wykorzystując piosenki, wyliczanki i zabawy zaczerpnięte z tradycyjnego folkloru dziecięcego i nie tylko. Gramy na akordeonie, bębenku obręczowym i innych prostych instrumentach. Albo robimy je sami wykorzystując to co akurat pod ręką.

Świat wokół pełen jest muzyki. Trzeba tylko dobrze się wsłuchać. A dzieci odbierają go wszystkimi zmysłami. Patrzą. Słuchają. Czują. Dotykają. Reagują. Są całkowicie otwarte na ten świat i ciekawe wszystkiego. W trakcie zajęć próbujemy wykorzystać tę naturalną ciekawość i otwartość i razem z dziećmi podróżować po świecie dźwięków.

Zajęcia poprowadzą Zofia Szyrajew i Anna Psuty-Zając - etnolożki, muzykantki, animatorki, od wielu lat zajmujące się muzyką i kulturą tradycyjną z Polski i okolic. Prowadzą warsztaty muzyczne dla dzieci i dorosłych. Współtworzą formację Fiksum Dyrdum

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w ramach Klubu Rodzica - projektu współfinansowanego przez urząd Miasta Krakowa

Prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeń na kwiecień:
https://goo.gl/forms/kfuW5jevizDDoo8n2
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

MUSIC IS EVERYWHERE!

A music and movement activity for Mum with Baby (0-3) speaking in all languages, during which we play with sound, rhythm and movement, using songs, rhymes and games taken from traditional children's folklore and not only. We play accordion, frame drum and other simple instruments. We can make them ourselves also using whatever is at hand.

The world is full of music. You just have to listen carefully. And children perceive it with all their senses. They Look. They listen. They feel. They touch. They react. They are completely open to this world and are curious about everything. During the class, we try to use this natural curiosity and openness and travel with the children around the world of sounds.

The classes will be hosted by Zofia Szyrajew and Anna Psuty-Zając - ethnologists, musicians, animators, who have been interested in music and traditional culture from Poland and the surrounding area for many years. They conduct music workshops for children and adults. They co-create the Fiksum Dyrdum formation.

Classes are free and take place as part of the Parent Club - a project co-financed by City Hall of Krakow

Registration is required.
Please, complete the application form:
https://goo.gl/forms/kfuW5jevizDDoo8n2
The order of applications decides about booking place.

Venue

Klub Multi