We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
22
APR

Rajd Na Rozpoczęcie Sezonu 2018

09:00
15:00
Głos Powiatu Średzkiego
Event organized by Głos Powiatu Średzkiego

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

REGULAMIN
Rajd NA ROZPOCZĘCIE SEZONU 2018
Organizatorem Imprezy jest Klub Turystyki Rowerowej Średzianie . Rajd ten jest projektem o charakterze rekreacyjnym, nie nosi cech zawodów sportowych, nie ma stopniowania miejsc ukończenia rajdu i ma na celu integrację wszystkich osób, które chcą miło spędzić czas.
Impreza odbędzie się 22 KWIETNIA 2018 roku w Środzie Wlkp. oraz w jej okolicach .
SPOTYKAMY SIĘ NA PARKINGU PRZY ZPOW HORTEX (przy Kijewie )
Godzina 9:00 potwierdzenie obecności przy stoliku osób zapisanych na rajd.
Godzina 9:15 wyjazd na trasę.
Godzina 15:00 zakończenie imprezy.
Trasa Środa Wlkp .( Zakład ZPOW w Kijewie), Nadziejewo , Mądre, Młodzikowo planowany postój ok 1,5 godziny( kawa, ciastko ) , Młodzikowo , Mądre, Garby ( tutaj przewidziana jest dłuższa przerwa na główny posiłek ) , Garby ,Środa Wlkp. Powrót do miejsca startu.
Biuro Imprezy zostanie zorganizowane w miejscu start-mety na parkingu przy ZPOW
Zaplecze sanitarne będzie dostępne dla uczestników w miejscu zakończenia rajdu. Długość trasy rowerowej to około 30 km ulicami Środy Wielkopolskiej i okolic.
Mogą wystąpić małe korekcje trasy nie wpływające na czas oraz dystans imprezy.
Trasa imprezy będzie zabezpieczona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i służby organizatora.
O utrudnieniach w ruchu w czasie trwania imprezy Organizator poinformuje mieszkańców przez prasę lokalną Gazetę Średzką oraz Głos Powiatu Średzkiego.
Łączność organizatora i służb zabezpieczających - radiotelefony i telefony komórkowe.
Na czele rajdu lub każdej grupy jako pilot przewidziana jest osoba wskazana przez organizatora. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
Zobowiązuje się uczestników imprezy do respektowania próśb i zaleceń pilotów grup na trasie, służb porządkowych organizatora (Kamizelki odblaskowe- żółte) oraz w szczególności Policji i Straży Miejskiej.
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem opublikowanym również na stronie internetowej https://www.facebook.com/klubturystykirowerowej.sredzianie/ lub
http://ktrsredzianie.blogspot.com/2017/02/regulamin-rozpoczecie-sezonu-2017.html i poprzez przesłanie swojego zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby rajdu oraz potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu.
Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu.
Rajd będzie odbywał się przy ruchu otwartym, uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. WSKAZANE są kamizelki ostrzegawcze oraz kaski.
Organizator nie ubezpiecza uczestników Rajdu.
Wobec osób nie przestrzegających powyższych postanowień mogą być zastosowane następujące działania :
- legitymowanie w celu ustalenia tożsamości,
- wezwanie do opuszczenia imprezy,
- usunięcie z imprezy,
- ujęcie w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.
Limit czasu na pokonanie trasy: 5 godz.
Wpisowego brak .
Każdy uczestnik otrzyma napoje , coś słodkiego oraz ciepły posiłek , elementy zwiększające bezpieceństwo

UWAGA: Dopuszcza się uczestnictwo osób poniżej 18 roku życia wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

Zapisu należy dokonać wyłącznie W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Wysyłając zgłoszenie poprzez email na adres :
Ktrsredzianie@wp.pl
od 1 do 15 kwietnia 2018 roku.

W zgłoszeniu podajemy :
Imię, Nazwisko, Rok urodzenia ,Miejscowość zamieszkania
oraz numer telefonu

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


Uwagi końcowe:
Każdy uczestnik ma obowiązek poświadczenia swojej obecności na liście startowej przy stanowisku organizatora .
Posiadacz roweru niespełniającego wymogów określonych w przepisach ruchu drogowego nie zostanie dopuszczony do udziału w Rajdzie.
Wszelkie spory rozstrzyga Organizator.
Organizator nie odpowiada za uczestników, którzy zjadą z trasy Rajdu.
Informacji w sprawie rajdu udziela:
Paweł Jackowiak TEL.790 505 180
Jarosław Rozmiarek TEL. 727 923 073
Numer Konta KTR Średzianie 34203000451110000004223940

Miłych wrażeń na trasie Rajdu życzą
ORGANIZATORZY
Impreza odbywać się będzie przy wsparciu Gminy Środa Wlkp. poprzez realizację zadanie publicznego na rok 2018 z programu Turystyki i Krajoznawstwa.