We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Kitas kinas: Crime Wave (1985)

19:00
22:00
Kauno Menininkų Namai
Event organized by Kauno Menininkų Namai

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Balandžio 11 d. 19 val. Kauno menininkų namuose vyks filmo „Nusikaltimų banga“ (angl. „Crime Wave“, 1985 m.) seansas. Šis renginys – penktoji edukacinės platformas „Kitas Kinas“ inicijuoto nepriklausomų filmų ciklo dalis.

(For English version please scroll below)

„Nusikaltimų banga“ – tai įstabios vaizduotės, juodojo humoro ir inovatyvių idėjų pilnas kūrinys. Šio filmo istorijos ašis – tylusis Stevenas Penny (pats filmo režisierius John Paisz), rašytojas, besistengiantis parašyti geriausią visų laikų kriminalinio kino scenarijų filmui „Nusikaltimų banga“. Vienintelė bėda – Stevenas puikiai rašo istorijų pradžias ir pabaigas, tačiau niekaip nesugeba jų išvystyti.

Jis gyvena garažo palėpėje priemiestyje, kur jo kūrybines kančias akylai stebi Kim (akt. Eva Kovacs), namo savininkų dukra. Paaiškinęs, kodėl rašo tik gatvės žibintų šviesoje, Stevenas susižavėjusiai Kim demonstruoja savo „Bolex“ kamerą, o ši stengiasi jam padėti užbaigti tą nelemtą scenarijų – tiesa, ne itin sėkmingai. Kai jau atrodo, kad filmo scenarijus niekada nebus pabaigtas, pasirodo daktaras Jolly, esą padėsiantis Stevenui išspręsti savąsias kūrybines kančias. Tačiau šis daktaras turi savų ketinimų...

Anot Geoff Pevere, „Nusikaltimų banga“ – galbūt didžiausias užmirštas Kanados kino lobis, įkvėpęs tokius postmodernistinius meta-filmus kaip Spike Jonze „Adaptacija“. Filmo metu regime Steveno filmų scenarijus, kuriuose figūruoja tokie personažai kaip Elvio Preslio imitatorius, psichotiški oro gaiviklio platintojai, rašytojas, besistengiantis užvaldyti savipagalbos knygų industriją. Pasak Pevere, šio filmo žanras – tai „prerijų postmodernizmas“, kuriame persipina B kategorijos filmų atmosfera, nuorodos į pop kultūrą ir 6-ojo dešimtmečio estetiką. Metams bėgant „Nusikaltimų banga“ įgavo kultinio filmo statusą ir pastaruoju metu sulaukia vis daugiau susidomėjimo kaip 9-ojo dešimtmečio Vinipego nepriklausomo kino produktas.

Filmo platintojas: „The Winnipeg Film Group“.
Filmas bus rodomas anglų kalba.
Kiekvienas žiūrovas pats sprendžia, kiek norėtų paremti renginį. Rekomenduojama auka – 3 eur. Surinktos lėšos bus skiriamos tolimesnių ciklo filmų licencijų įsigijimui.

„Kitas Kinas“ – tai edukacinė platforma, pristatanti ir apžvelgianti plačiai auditorijai menkai pažįstamus filmus, su jais susijusias asmenybes ir istorijas. Platformos tikslas – iš užmaršties prikelti nepelnytai apleistus filmus bei apžvelgti įdomesnes šiuolaikinio nepriklausomo kino apraiškas, skatinti žmonių domėjimąsi alternatyvia kino istorija, lavinti ne tik gerą, bet ir blogą skonį.

Bendradarbiaudamas su Kauno menininkų namais, „Kitas Kinas“ pristato pogrindinių, nepriklausomų filmų peržiūrų ciklą, kuriame bus rodomi mažai žinomi, sunkiau savo žiūrovą atrandantys kūriniai. Tokie filmai – unikalūs savo kultūriniu kontekstu, nevaržomu kūrybiškumu, nestandartiniais siužetais, o jų kūrėjai ir kūrybiniai procesai apipinti keisčiausiomis istorijomis. Peržiūrų ciklas neapsiribos vienu laikmečiu ar vietove, o jo pradžią žymės filmai iš Šiaurės Amerikos – regiono, turinčio gilias kino kūrimo ir žiūrėjimo tradicijas bei didžiulį pogrindinio kino palikimą. Šiuo ciklu „Kitas Kinas“ kviečia diskutuoti apie nepriklausomą kiną bei jo egzistavimo sąlygas šiandienos pasaulyje.

https://www.facebook.com/kitaskinas.lt
http://www.kitaskinas.lt/

EN:

On April 11 at 19:00pm, a screening of the film “Crime Wave” (1985) will take place in Kaunas Artists’ House. This event is the fifth part of a cycle of independent films, initiated by an educational platform “Kitas Kinas” (“Other Cinema”).

“Crime Wave” is a work full of astounding imagination, black humor, and innovative ideas. The premise of this film: a silent writer Steven Penny (the film’s director John Paisz himself) is trying to write the best ever crime cinema script for a film called “Crime Wave”. The only trouble is that, even though Steven writes great beginnings and endings, he cannot fill the in-between.

Steven lives in a suburban garage attic where his creative suffering is closely observed by the landlords’ daughter Kim. After explaining why he only writes under street lamplight, Steven shows to the fascinated Kim his “Bolex” camera, and Kim in turn tries to help him finish the luckless script – without much success. When it seems that the film’s script will never be finished, doctor Jolly appears to supposedly help Steven solve his creative troubles. But the doctor has his own intentions...

According to Geoff Pevere, “Crime Wave” might be the greatest forgotten treasure of Canadian cinema, having inspired such postmodern meta-films as Spike Jonze’s “Adaptation”. During the film we see Steven’s scripts which feature such personae as Elvis Presley impersonator, psychotic sales agents of air freshener, and a writer trying to conquer the industry of self-help books. In Pevere’s opinion, the film’s genre can be called “prairie postmodernism”, where the atmosphere of B-category films is supplemented with references to pop culture and 60s aesthetics. Over the years, “Crime Wave” has achieved cult status and recently attracts increasingly more attention as a product of 90s Winnipeg’s independent cinema.

The film distributor: "The Winnipeg Film Group ".
The film will be screened in English.
The visitors are welcome to decide the donation they'd like to contribute. The recommended amount is 3 EUR. Your contributions will be used to obtain screening licenses for upcoming films.

"The Other Cinema" is an educational platform that introduces and overviews obscure films and their stories and personalities. The goal of this platform is to rescue unwittingly abandoned films from obscurity and review the most interesting manifestations of contemporary independent cinema, as well as to promote people's interest in alternative cinema history and allow them to develop not only good but also bad taste.

https://www.facebook.com/kitaskinas.lt
http://www.kitaskinas.lt/