We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
11
MAY

Konferencja Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

08:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Mamy zaszczyt zaprosić na IV Konferencję Naukową z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

Przedmiotem tegorocznej konferencji noszącej tytuł „Klasyczne i nowe formy ochrony zabytków w europejskiej przestrzeni dziedzictwa kulturowego” będą zagadnienia związane z prawem ochrony zabytków, historią sztuki, konserwacją zabytków, architekturą oraz komparatystyką.

Celem wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z ochroną dóbr kultury oraz wartością dziedzictwa.

Na konferencji przewidujemy zorganizowanie panelu w języku angielskim.

Termin Konferencji: 11 maja 2018 r., rozpoczęcie o godz. 9.00
Miejsce konferencji: Obrady - Sale Obrad Rady Miasta Krakowa, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.; Bankiet pokonferencyjny – Sale Reprezentacyjne WPiA UJ, Kraków ul. Bracka 12.

Opłata konferencyjna dla czynnych uczestników wynosi 250 zł
(czynny udział w konferencji, lunch w dniu konferencji, bankiet pokonferencyjny). Z opłaty zwolnieni są członkowie Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na zgłoszenia czynnego udziału w konferencji czekamy do dnia 13 kwietnia 2018 r. poprzez formularz:

https://goo.gl/forms/LxuodYefAcwUuUvX2

W formularzu należy zamieścić abstrakt proponowanego wystąpienia (max. 500 wyrazów).

Terminy:
13 kwietnia 2018 r. – zakończenia przyjmowania zgłoszeń
22 kwietnia 2018 r. – wyniki naboru abstraktów
27 kwietnia 2018 r. – upływ terminu na dokonanie opłaty konferencyjnej
30 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie programu konferencji
11 maja 2018 r. – konferencja

Status konferencji (ogólnopolska/międzynarodowa) zostanie dookreślony po zakończeniu zgłoszeń i opublikowaniu programu konferencji.

Informujemy, że Koło Naukowe zastrzega sobie prawo do wyboru najciekawszych abstraktów.

Tradycyjnie już planujemy wydanie recenzowanej publikacji podsumowującej obrady konferencyjne. Planowany termin ukazania się publikacji to jesień 2018 r.

Konferencja została objęta patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.