We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
20
APR

X. kroatistička tekstološka radionica

15:30
18:00
Književni krug Split
Event organized by Književni krug Split

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

DVADESET OSMI MARULIĆEVI DANI
Znanstveni, književni i izdavački program
Split, 19-22. travnja 2018.

Glavni organizator znanstvenoga, književnog i izdavačkog programa: Književni krug Split - Marulianum

Suorganizatori:
Društvo hrvatskih književnika
Društvo prijatelja kulturne baštine, Split
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu

Deseta kroatistička tekstološka radionica:
Suvremeni pristup Hektorovićevim tekstovima
Voditeljice: Sanja Vulić i Divna Mrdeža Antonina
Sudjeluju studenti iz Splita, Zadra i Zagreba

Svi ostali zainteresirani studenti za sudjelovanje mogu se prijaviti voditeljima.

Sanja Vulić izvanredna je profesorica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Pokrenula je i vodi Međunarodnu ljetnu školu hrvatske kulture i jezika. Držala je gostujuća predavanja na visokoškolskim ustanovama i sveučilištima u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Bugarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Sloveniji. Autorica je i suautorica šest knjiga, 130 znanstvenih i 246 stručnih radova te oko 400 kraćih radova pretežito popularnoznanstvenoga sadržaja. Izlagala je na 146 znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Uredila je i(li) priredila za tisak 14 knjiga. Piše jezičnu kolumnu u mjesečniku Matica Hrvatske matice iseljenika. Članica je uredništva časopisa Čakavska rič i Modruški zbornik, uredništva kritičkoga izdanja Sabranih djela Milana Begovića te članica Književnoga kruga Split, Matice hrvatske, Katedre Čakavskoga sabora Modruše i Panonskoga instituta.

Divna Mrdeža Antonina je redovita profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zadru. Predavala je i na drugim inozemnim i domaćim sveučilištima: na Sveučilištu u Padovi radila je kao lektorica, ali i održavala nastavu iz hrvatske književnosti i jezika. Predavala je na Institutu za slavistiku Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu, Sveučilištu Śląski u Katowicama, Filološki fakultet, Institut za Slavistiku, na Sveučilištu u Mostaru te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavljuje znanstvene radove iz područja književne povijesti, imagologije, versifikacije i povijesti kazališta od 1987. godine. Suradnica je većeg broja časopisa (kao autorica znanstvenih priloga i/ili kao recenzentica), poput: Anzeiger für slavische philology, Fluminensia, Književna smotra, Umjetnost riječi, Hercegovina, Croatica, Poznańskie studia slawistyczne, Slavia Occidentalis Litteraria, Anafora, Letteratura, arte e cultura tra le due sponde.