We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Kohta Zoom: Astrid Svangren och Monika Fagerholm

17:00
19:00
Kohta
Event organized by Kohta

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(See English below; suomenkielinen teksti alla)

Kohta Zoom: Astrid Svangren och Monika Fagerholm

Tid: torsdagen den 12 april 2018, kl. 17–19

Plats: Kohta, Teurastamo/Slakteriet, Verkstadsgatan 2 B, byggnad nr. 7, 3:e våningen

Samtalet förs på svenska.

Fritt inträde.

Författaren Monika Fagerholm och bildkonstnären Astrid Svangren samtalar om förhållandet mellan litteratur och måleri. Moderator är författaren och litteraturvetaren Tatjana Brandt. Detta är det första evenemanget i den nya serien Kohta Zoom.

I Kohta visas Svangrens installation "Utifrån sökande: spegling/metamorfos/det sista sköljvattnet/ett gult rum/evig rörelse/ett slags genomspolning/konstgjord färg" (2018) fram till den 29 april. Det rör sig om ett flerdelat verk som skapats för Kohtas utrymme. Anders Kreuger har fungerat som kurator.

Fagerholm och Svangren har tidigare framträtt tillsammans under Stockholm Literature Festival i Moderna museet 2016, också det ett evenemang där författare och bildkonstnärer samlades för att belysa gränserna mellan bildkonst och litteratur.

Välkomna!

Deltagare:

Monika Fagerholm (f. 1961 i Helsingfors, bor i Tenala) skriver på svenska och är känd och prisbelönt i Finland och övriga Norden. Hennes genombrottsroman Underbara kvinnor vid vatten utkom 1994 och har följts av ytterligare fem romaner, senast Lolauppochner 2012. Fagerholms böcker, med deras personliga språk och berättande, har också dramatiserats och filmatiserats.

Astrid Svangren (f. 1972 i Göteborg, bor i Köpenhamn och Oxford) har under sin karriär systematiskt utvidgat måleriets tillämpningsområde. Hon bearbetar och sammanställer olika material till assemblage som ofta förefaller ”poetiska” men samtidigt bildar strukturerade rumsliga helheter. Svangren har ställt ut i Norden, övriga Europa och USA.


Kohta Zoom är en ny programform i Kohta. Syftet är att stimulera till fördjupad diskussion om innehållet i utställningarna i samtal med deltagande konstnärer och andra inbjudna gäster. Initiativet stöds av Svenska Kulturfonden.

Läs mer på vår hemsida: www.kohta.fi


*

Kohta Zoom: Astrid Svangren and Monika Fagerholm

Time: Thursday, 12 April 2018 at 5–7 pm.

Venue: Kohta, Teurastamo inner yard, Työpajankatu 2 B, building nr. 7, 3rd floor

Conversation in Swedish

Free entrance

Writer Monika Fagerholm and visual artist Astrid Svangren discuss the relation between writing and painting. Their conversation is moderated by writer and literary scholar Tatjana Brandt. This is the first event in the new series Kohta Zoom.

Astrid Svangren’s installation titled From Searching: Mirroring/Metamorphosis/The Last Rinsing Water/A Yellow Room/Perpetual Movement/A Kind of Thorough Rinse/Artificial Colour (2018) is on view at Kohta until 29 April. The complex site-specific work was commissioned by Kohta for an exhibition curated by Anders Kreuger.

Fagerholm and Svangren have taken the floor together before, during the Stockholm Literature Festival at Moderna museet in 2016. This was also an event where writers and visual artists came together to illuminate the boundaries between visual art and literature.

Welcome!

Participants:

Monika Fagerholm (b. 1961 in Helsinki, lives in Tenhola) writes in Swedish. Her books are popular and have won awards in Finland and the other Nordic countries. Her breakthrough novel Wonderful Women by the Sea was published in 1994 and was followed by five other novels, most recently Lola Upsidedown in 2012. Fagerholm’s stories, known for their distinctive language and narration, have also been adapted for theatre and film.

Astrid Svangren (b. 1972 in Gothenburg, lives in Copenhagen and Oxford) has systematically expanded the field where painting can be applied. She uses various material and juxtaposes them in assemblages that often seem ‘poetic’ but at the same time form structured spatial totalities. Svangren has exhibited throughout the Nordic region, in other European countries and in the US.


Kohta Zoom is a new line of programming at Kohta. The aim is to stimulate in-depth discussion on the content of the exhibitions in conversation with exhibiting artists and other invited participants. The initiative is kindly supported by the Swedish Cultural Foundation in Finland.

For more information, visit our website: www.kohta.fi


*

Kohta Zoom: Astrid Svangren ja Monika Fagerholm

Aika: torstai 12.4.2018, klo 17–19.

Paikka: Kohta, Teurastamon piha, Työpajankatu 2 B, rakennus nro. 7, 3. krs.

Keskustelun kieli: ruotsi

Vapaa pääsy

Ensimmäisessä Kohta Zoom -tapahtumassa kirjailija Monika Fagerholm ja kuvataiteilija Astrid Svangren keskustelevat kirjoittamisen ja maalaamisen suhteesta. Keskustelun moderaattorina toimii kirjailija ja kirjallisuustieteilijä Tatjana Brandt.

Kohtassa on esillä 8.3.–29.4.2018 Svangrenin teos ”Etsimisestä: Peilaaminen/Muodonmuutos/Viimeinen huuhteluvesi/Keltainen huone/Jatkuva liike/Eräänlainen perusteellinen huuhtelu/Keinotekoinen väri” (2018). Teos on Kohtan näyttelytilaan suunniteltu moniosainen maalausinstallaatio. Näyttelyn on kuratoinut Anders Kreuger.

Fagerholm ja Svangren ovat aiemmin osallistuneet yhdessä vuonna 2016 Moderna Museetissa Stockholm Literature -festivaalin yhteydessä järjestettyyn Författare och konstnärer -tapahtumaan, jossa kirjailijoita ja kuvataiteilijoita tuotiin yhteen keskustelemaan kuvataiteen ja kirjallisuuden rajapinnoista.

Tervetuloa!

Keskustelijat:

Monika Fagerholm (s. 1961 Helsingissä, asuu Tenholassa) on suomenruotsalainen kirjailija, joka on tunnettu ja palkittu niin Suomessa kuin Pohjoismaissa. Fagerholmin läpimurtoteos on vuonna 1994 julkaistu ”Ihanat naiset rannalla”, minkä jälkeen hän on julkaissut 5 romaania, viimeisimpänä vuoden 2012 ”Lola ylösalaisin”. Fagerholmin omaperäisestä kielestä ja kerronnastaan tunnettuja teoksia on sovitettu myös teatteriin ja elokuviksi.

Astrid Svangren (s. 1972 Göteborgissa, asuu Kööpenhaminassa ja Oxfordissa) on kuvataiteilija, joka työssään systemaattisesti laajentaa maalauksen kenttää. Hän käyttää ja rinnastaa keskenään erilaisia materiaaleja “poeettisissa" assemblaaseissa, kuitenkin samalla luoden tilallisia teoskokonaisuuksia. Svangren on pitänyt useita yksityisnäyttelyjä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


Kohta Zoom on uusi Kohtan järjestämien yleisötapahtumien sarja, jossa syvennetään Kohtan näyttelyistä nousevia teemoja ja taiteen ja kulttuurin ilmiöitä yhdessä kiinnostavien vieraiden kanssa. Kohtan oheisohjelmaa on tukenut Svenska Kulturfonden.

Lue lisää verkosivuillamme www.kohta.fi

Venue

Kohta