We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

PIXO

19:00
20:00
Komuna/Warszawa
Event organized by Komuna/Warszawa

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Choreografia i koncepcja:
Marta Ziółek

Kreacja i performans:
Maria Magdalena Kozłowska
Agnieszka Kryst
(Ramona Nagabczyńska)
Paweł Sakowicz
Katarzyna Sikora
Robert Wasiewicz
Marta Ziółek

Dramaturgia:
Mateusz Szymanówka
Anka Herbut

Muzyka:
Lubomir Grzelak

Kostiumy: DOOM3K // http://doom3000.com/

Wideo i scenografia:
Jakub Gliński

Światło: Jędrzej Jęcikowski

Foto:
Karolina Zajączkowska
Pat Mic

PIXO to przestrzeń zawieszona między realnością i wirtualnością. Znana ze „Zrób siebie” ekipa awatarów - Angel Dust, Beauty, Coco, Lordi, Glow, High Speed i szansonistka - tym razem udaje się w podróż do miejskiego podziemia, betonowej dżungli.

Zmagając się ze sławą, widzialnością i głodem adrenaliny, każde z nich wchodzi w proces transformacji ciała i wizerunku. Jak postacie z filmów science fiction.

PIXO to ruchowa opowieść o rozpadzie, gniewie i spektakularnej kaligrafii ciała.

PIXO. Rozbijać. Detonować. Wysadzać. Burzyć.


Choreography and concept:
Marta Ziółek

Creation and performance:
Maria Magdalena Kozłowska
Agnieszka Kryst
Ramona Nagabczyńska
Paweł Sakowicz
Katarzyna Sikora
Robert Wasiewicz

Dramaturgy:
Mateusz Szymanówka
Anka Herbut

Music:
Lubomir Grzelak

Costumes: DOOM3K // http://doom3000.com/

Video and stage design:
Jakub Gliński

Light: Jędrzej Jęcikowski

Photography:
Karolina Zajączkowska
Witek Orski

PIXO is a space suspended between the real and the virtual. This time, the famous team of avatars known from Marta Ziolek’s „Make Yourself” - Angel Dust, Beauty, Coco, Lordi, Glow, High Speed and The Singer - go on a journey into the urban underworld, the concrete jungle.

Wrestling with fame, visibility and their craving for adrenaline, each of them enters a process of transformation of their body and image. Just like characters from a science fiction movie.

PIXO is a tale about decay, anger and the spectacular calligraphy of the body.

PIXO. To break. To set off. To blow up. To demolish.