We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
25
APR

Výročná odborná konferencia súkromných škôl a škol. zariadení

08:00
13:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Srdečne Vás pozývame do Banskej Bystrice na odbornú konferenciu súkromných škôl a školských zariadení a Valné zhromaždenie členov ASŠŠZS.

Mottom tohtoročného stretnutia je Sloboda vo vzdelávaní, ktorá je hnacím motorom pri vzniku, fungovaní i riešení mnohých výziev súkromných škôl a zariadení.

Plenárne stretnutie sa bude niesť v duchu témy Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja slovenského školstva. Medzi zaujímavými hosťami bude Róbert Chovanculiak, analytik, ktorý na dátach ukáže, prečo je potrebné mať slobodnejšie školy; Xaver Gubáš, ktorý sa pozrie na vzdelávanie v duchu budúcich trendov biomedicíny, neurovied, technológií a vývoj trhu práce; a Markéta Pastorová z českého Národného inštitútu pre vzdelávanie, ktorá bude hovoriť o potrebe učenia sa prostredníctvom umenia, na ktoré nadviaže diskusia so zástupcami ministerstva školstva, samosprávy a ďalších stakeholderov o aktuálnych výzvach, ktorým čelí vzdelávanie na Slovensku.

Pripravili sme bohatý výber tém a príkladov dobrej praxe, či už pri Kresle pre hosťa (Hodina šťastia, Návod na použitie Učiaceho sa Slovenska, Inovácie vo vzdelávaní z pohľadu inklúzie, ale aj Ukotvenie Základného umeleckého vzdelávania vo vzdelávacom systéme V Českej republike), alebo formou aktivít v Best Practices – príkladoch dobrej praxe, kde sa kolegiálne podelíme s know-how v tom, v čom sa nám darí.

Zriaďujeme aj novú odbornú sekciu zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, v ktorej spolu preberieme aktuálne novely kľúčových právnych noriem, ktoré v máji predloží MŠVVaŠ SR – Zákona o štátnej správe a školskej samospráve, Zákona o pedagogických zamestnancoch a Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Zatiaľ čo prvý deň, streda 25. 4. 2018 bude skôr poznávací, na druhý deň, 26. 4. 2018 budeme v odborných sekciách hodnotiť uplynulý rok, rozoberať výzvy, ktoré sme spolu identifikovali počas prvého dňa a hľadať spoločné riešenie. Všetko potom zosumarizujeme na Valnom zhromaždení, z ktorého vyšleme správu o našich úspechoch, potrebách a požiadavkách smerom k novej ministerke školstva Martine Lubyovej.

Čaká nás množstvo zaujímavých a inšpiratívnych prednášok a vystúpení, spoločných diskusií, materiálu na rokovanie a pripomienkovanie. Popri pracovnom programe nás čaká aj športový a spoločenský program, pri ktorom si oddýchnete od bežných starostí, dobijete baterky, nadviažete nové kontakty a stretnete sa s priateľmi a kolegami z ďalších škôl.

Registračný poplatok: 49 €

REGISTRÁCIA: http://sukromneskoly.sk/project/banska-bystrica-2018/