We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

Blodige Buketter

19:00
01:00
Völvur
Event organized by Völvur

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(For English, see below)
Vi i Völvur er stolte over å kunne annonsere første del av utstillingsserien vi skal ha sammen med selveste, Kim Holm/ Den Unge Herr Holm

Kim Holm er en bergensbasert kunstner som jobber med å spre kunst til fri bruk for å kjempe for opphavsrettsreform og anarki. Siden 2010 har han tegnet live fra scenekanten under ekstremmetallkonserter, og jobbet med band som f.eks VREID (OFFICIAL), SÓLSTAFIR, Primordial, og Enslaved.

Vår første begivenhet, "Blodige Buketter", av denne utstillingsserien er best beskrevet fra mesterens munn:

"Egentlig har jeg alltid holdt meg for nærmt hjemme til å måtte finne et eget hjem. Etter en tilværelse i midlertidig tid og rom våknet jeg plutselig opp i et gammelt hus i Salhus med både kone og barn. Å bygge et hjem er å blande blod med jorden, og innrede rommene der mitt eget spøkelse skal hjemsøke barn og barnebarn i generasjoner.
På loftet i Salhus fant jeg et skattekammer av pressede blomster fra svunnen tid. Med blekk og blod angriper jeg den skjøre flora, og prøver å fange gamle minner og eldre frykter. Tilfeldigvis, akkurat da, i begynnelsen, spør Oak Pantheon om jeg kan lage nytt omslag til deres plate «From a Whisper». Således blir platen en musikalsk bakgrunn til de rituelle øktene og styrker båndet mellom hjem og natur. Blodige buketter er et manifest til min Bini, min Esteban og min Sirius.
Om å bli gjenfødt av jorden i Salhus, slå røtter, og om å bli."


Vi feirer åpningen av denne utstillingsserien på Kråken, Fredag 13 April, kl 19 med lyttefest av Oak Pantheons album «From a Whisper» kl 19 og selveste Kim Holm og Ottoegil Sætre som DJ´s.

Utstillingsserien henger på Kråken fra 13 - 20 april.
Det er mulig å kjøpe kunsten under åpningsfesten med vipps, paypal, cash (is king) og etter avtale, ta kontakt denungeherrholm@gmail.com

....

We at Völvur are proud to announce the first part of an exhibition series we will have together with Kim Holm.

Kim Holm is a Bergen-based artist who works to spread art for free use to fight for copyright reform and anarchy. Since 2010 he has drawn live from the stage during extreme metal concerts, and worked with bands like Vreid, Solstafir, Primordial, and Enslaved.

Our first exhibition, "Bloody Bouquets", of this exhibition series is best described from the mouth of the master:

"Actually, I've always been close to home to find my own home. After a living in temporary space, I suddenly woke up in an old house in Salhus with both wife and child. Building a home is mixing blood with the earth, and to enter the rooms where my own ghost will haunt children and grandchildren for generations.
In the attic of Salhus I found a treasure trove of pressed flowers from the past. With ink and blood I attacked the fragile flora and tried to capture old memories and older fears. With synchronicity, Oak Pantheon asked if I could make a new cover for their album "From a Whisper". Thus, the record became a musical background to the ritual sessions and it strengthened the bond between home and nature. "Bloody Bouquets" is a manifesto to my Bini, my Esteban and my Sirius.
To be reborn from the earth in Salhus, turn roots and to become. "


We are celebrating the opening of this exhibition series at Kråken, Friday April 13th, at kl. 19 with a listening party of Oak Pantheon's album "From a Whisper" (kl. 19) followed by an evening of music with Kim Holm and Ottoegil Sætre as DJs.

The exhibition at Kråken will be hang for a week, April 13th to 20th, during normal opening hours.
The artwork can be purchased during the event with vipps, paypal, cash (is king) and also after the event by appointment, contact denungeherrholm@gmail.com

Venue

Kråken