We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
29
MAR

Özge Enginöz "Hasar Katsayısı / Damage Multiple"

18:00
19:00
KRANK Art Gallery
Event organized by KRANK Art Gallery

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ÖZGE ENGİNÖZ "HASAR KATSAYISI / DAMAGE MULTIPLE"
29 Mart 2018 - 05 Mayıs 2018
Açılış: 29 Mart 2018, Perşembe, 18.00 - 20.00

ÖZGE ENGİNÖZ “HASAR KATSAYISI / DAMAGE MULTIPLE”
29 Mart 2018 – 05 Mayıs 2018

KRANK Art Gallery, Özge Enginöz’ün “Hasar Katsayısı / Damage Multiple” adlı solo projesine ev sahipliği yapıyor. Sergi, günümüzün temel problemlerinden “hasar” kavramına, sanatçının çeşitli ilişki biçimlerini irdeleyen interdisipliner çalışmalarıyla odaklanıyor.

“Hasar, günümüz insanının temel problemlerinden biri bir bakıma. Yeryüzüne ilk adımı atar atmaz başlıyor. Evde, sokakta, iş yerinde bireyi sarmalayan şiddet, hızlı bir duyarsızlaşma süreci ile bireyin ve toplumun ‘’hasar katsayısını’’ arttırıyor. Çoğu zaman kendimizde başlayan bu ‘’yolculuk’’ kendimizden ötekine giderken hasar verici özelliğini de yanında götürmeyi ihmal etmiyor!” *

En genel tanımıyla doğanın veya doğal olmayan olayların yol açtığı bir durum olan hasar, belirli ilişki biçimlerinde de karşımıza çıkan bir kavram. Özellikle insan ilişkileri ve kaynaklara olana bağımlılığımızda yüksek etkili sonuçlara yol açan bir özelliğe sahip. Kavram, Özge Enginöz’ün çalışmalarına interdisipliner üretim anlayışıyla ve çoklu doğasıyla yansıyor.

Projenin çekirdeğini Enginöz’ün sanatçı Bernhard Cella tarafından düzenlenen “Matbu Bir Mekan Olarak Kitap” atölyesinde ürettiği eser oluşturuyor. “Aşk, Hasar, Kusur’’ adlı (aynı zamanda nesne-kitap) olan eser, rastgele seçilmiş İbn-i Sina’nın “Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale”sinde geçen “Zarif ve yiğit kimselerin güzel yüzlere karşı duydukları aşkın anlatılması” alıntısıyla ve sahaflardan toplanmış buluntu fotoğraflarla şekilleniyor. İç bölümde yer alan hasar grafiği ise güçlü ve basit bir unsur olan ateşle bağlantılı. Kitaba eşlik eden videoyla kitabın ateşlenme anına tanıklık ediliyor.

Sergide büyük boyutlu tuval yorumları veya gerçek malzeme kullanımıyla Doğanın minör sembolleri olarak karşımıza çıkan ağaç imgeleri, modern dünyanın kaynaklarla zarar görme katsayısı yüksek ilişkilerine göndermeler taşıyor. Simbiyotik (ortak yaşam) döngülerde okunabilecek bu karşılıklı yapılar ise Enginöz’ün özellikle kav mantarları ile yaptığı işinde somutlaşıyor. Üstünde yaşadığı ağaca çürüme yoluyla zarar verse de onların ölümünden sonra bile yaşamaya devam eden kav mantarları uygarlık tarihinde, içinde kor taşınabilen ve tıpta kanama durdurucu olarak kullanılan önemli bir bitki. Sanatçı mantarların içinde kor taşınabilmesi özelliğine odaklanarak yaptığı yerleştirmesinde, doğal malzemeyi doğal olmayan beton bloklarla sunarak yaşam biçimlerimizin çevremizde yol açtığı tahribatı görselleştiriyor.

Öte yandan aşkın kendisi de yaşam için gerekli fakat “öteki” ne duyulan şiddetiyle yakıcı olarak yani çifte doğasıyla var olabilen bir ilişki biçimi. Böylece karşılıklı etkileşimi aşk içinde de gözlemlenebilen “hasar” bir tür ortak yaşantı referansını kazanıyorken, sonuçta yıkıcı olduğu kadar yapıcı bir işlev de üstlenebiliyor.

“Hasar Katsayısı / Damage Multiple” 05 Mayıs’a kadar Krank Art Gallery’de görülebilir.

* Olcay Özmen “Olmanın Kaderinde ve Hasar Burcunda Bir Şair: Birhan Keskin”, Birhan Keskin Şiiri ve Ba, s.81, Metis, 2008

Özge Enginöz
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar bölümünü 2010 yılında tamamlayan Özge Enginöz aynı yıl Almanya’da Valentin Hertweck ve Irene Paetzug’un atölyelerine katıldı ve “İstanbul’da Yaşıyor Çalışıyor” projesi kapsamında Remo Salvadori’nin yürüttüğü çalıştaya seçilen isimler arasında yer aldı. 2009’da Avusturya Kunstverein Paradigma’da ve Kunstuniversitat Linz’de düzenlenen iki ayrı karma sergide işleri sergilendi. 2011 yılında Edisyon Galeri’de gerçekleşen kişisel sergisi “Replik”in ardından 2012-13 yıllarında Borusan Art Center programına katıldı. 2013 yılında Mixer’deki “Sanıldığı Gibi Değil” adlı kişisel sergisini, 2016’da Artnivo’da "Huzursuz Ruhlar İçin" ve Blok Art Space’te “LOOP? - Dönen Dünya – Fragmanlar ve Sorular” izledi. 2017’de Arter’de, Bernhard Cella tarafından düzenlenen “The Book as Printed Space – Concept and Printed Work Bookmaking Workshop”unda yer aldı. Kariyerinde çok sayıda grup sergisine de katılan Enginöz, çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

&&&&&

ÖZGE ENGİNÖZ “HASAR KATSAYISI / DAMAGE MULTIPLE”
March 29, 2018 – May 05, 2018
Opening: March 29, 2018, Thursday, 18.00 - 20.00

KRANK Art Gallery hosts a solo exhibition by Özge Enginöz, “Hasar Katsayısı / Damage Multiple”. The exhibition focuses on one of the fundamental issues of today, the concept of “damage”, through interdisciplinary works that examine various forms of relationships.

“Damage is one of the fundamental problems of the present-day individual, to some extent. It begins as soon as you take the first step into the world. The violence that surrounds the individual at home, on the street, and at work increases the “damage coefficient” of the individual and of society through a rapid process of desensitization. This “journey” that often starts with ourselves does not fail to pack its baggage of harmfulness as we set off from ourselves and move towards the other!” *

Damage, in broad terms, a condition that is caused by natural or unnatural phenomena, is also a concept that appears in certain forms of relationships. It has an aspect that results in high-impact ramifications, especially in interpersonal relationships and our dependency on resources. In the works of Özge Enginöz the concept is examined through an interdisciplinary approach to production and represented with its multi-faceted essence.
The core of the project consists of a work created by Enginöz at “The Book as Printed Space” workshop, run by artist Bernhard Cella. The work, titled “Love, Damage, Fault” (also a book-object) is shaped around a quote from Ibn Sina’s “A Treatise on Love”, the title of the chapter “On the love of those who are noble-minded and young for external beauty”, and found photographs collected from antiquarian booksellers. The damage diagram included in the book is related to a potent and basic element, fire. The video accompanying the book bears witness to the moment when the book is used to light a fire.

The images of trees, which appear to be minor symbols for nature, that are present in the exhibition in the form of interpretations on large canvases, or used as actual materials, allude to the high-impact relationships that the modern world has with resources. The structures of reciprocity that can be read in symbiotic cycles becomes especially manifest in the work of Enginöz with tinder conk. Tinder conk is a fungal plant that lives on trees and might harm them by causing them to rot, but the conk could survive long after the trees on which it lives are dead. It is an important plant in the history of civilization since it can be used as a means of transporting fire by placing an ember inside, and it was also used as a styptic in medicine to help stop bleeding. In her installation that focuses on the property of conk that enables transporting ember, the artist presents natural materials together with man-made concrete blocks, and renders a visual display of the damage our lifestyles causes on our environment.

On the other hand, love is also a form of relationship that has a dual nature, in that it is necessary for life, but the intensity of the emotions felt for the “other” could become inflaming. Therefore, as “damage” acquires a certain reference to symbiosis, the reciprocal interaction of which could be observed in love, it could also assume a constructive function as much as a destructive one.

“Damage Multiple” will be on view at Krank Art Gallery till May 05th.

* Olcay Özmen “Olmanın Kaderinde ve Hasar Burcunda Bir Şair: Birhan Keskin”, Birhan Keskin Şiiri ve Ba, p.81, Metis, 2008

Özge Enginöz
Özge Enginöz graduated from the Department of Combined Arts under the Faculty of Art and Design at Yıldız Technical University in 2010, and during the same year she participated in the workshops run by Valentin Hertweck and Irene Paetzug in Germany, and was elected to take part in the “Lives and Works in Istanbul” project by Remo Salvadori. Her works were exhibited at two group exhibitions in 2009, at the Kunstverein Paradigma in Austria, and at Kunstuniversität Linz. After her solo exhibition “Catchword” at Edisyon, Istanbul in 2011, Enginöz participated in an artist residency at Borusan’s ArtCenter/Istanbul during 2012-2013. She opened her second solo exhibition “Not Quite As Though” at Mixer in Istanbul in 2013, followed by “For Restless Spirits” at Artnivo, and “LOOP? – turning world – fragments and questions” at Blok Art Space, Istanbul, both in 2016. In 2017 she participated in “The Book as Printed Space – Concept and Printed Work Bookmaking Workshop” run by Bernhard Cella at Arter, Istanbul. Enginöz, who has participated in a number of group exhibitions throughout her career, continues her work in Istanbul.