We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Årsmøte Kringlebotn Velforening/Aktivitetshuset.

19:30
20:30
Kringlebotn Velforening
Event organized by Kringlebotn Velforening

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

VELFORENINGEN FOR
KRINGLEBOTN SKOLEKRETS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE i
AKTIVITETSHUSET

17. april 2018 kl.19.30
Registrering fra 19.15

(Årsmeldinger, årsregnskap, budsjett og saksinformasjon blir delt ut på årsmøtet)

SAKSLISTE

1. Valg av møteleder, referent og tellekorps, samt to til å godkjenne protokoll
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Styrets årsberetning 2017
4. Årsregnskap 2017
5. Budsjett 2018
6. Valg
7. Innkomne saker


Vedr. sak 7. Innkomne saker:
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må leveres skriftlig til styret v/Truls Pettersen, Kringlebotn 304 C, eller leder@kringlebotnvel.no innen en uke før årsmøte. Saker som fremsettes senere enn dette kan behandles dersom alle delegater går inn for det.

Styret vil i sammenheng med innkallingen også i år understreke viktigheten av interesserte og aktive beboere for å ta vare på og utvikle bomiljøet. Dagens aktivitet kommer heller ikke av seg selv, og det er verd å peke på det gode dugnadsarbeidet som hver uke blir ivaretatt av en stor gruppe beboere. Ta gjerne kontakt med styret hvis du ønsker å bidra.

Med Hilsen Styret.
Truls Pettersen - Freddy Henden - Anne Marte Ytrearne - Werner Edvardsen
Tor Monsen(varamedlem)