We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Dostignuća i izazovi otvaranja uprave u Srbiji

09:30
14:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Svrha ovog događaja je predstavljanje Izveštaja Mehanizma za nezavisno izveštavanje (MNI) o napretku Srbije u realizaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative POU za period 2016-2017. U ulozi nacionalne istraživačke organizacije koja godinama deluje kao MNI u Srbiji, CEP će predstaviti novi izveštaj i pokrenuti raspravu o stepenu otvorenosti uprave ka građanima i drugim pitanjima od značaja za otvorenu upravu, kao što su odgovornost, učešće javnosti, transparentnost rada državnih organa, otvaranje podataka, pružanje javnih usluga i drugo. U fokusu će biti uključivanje civilnog društva u proces donošenja odluka, posebno u kontekstu pristupanja Srbije EU.

Otvorenost uprave ka građanima predstavlja jednu od najznačajnijih težnji aktuelnih reformi u Srbiji, koje država sprovodi u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Srbija formalno učestvuje u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) od 2012. godine i dosad je sprovela dva akciona plana. Koja su postignuća države na putu otvaranja uprave i sa kojim izazovima se administracija i dalje suočava? Kako civilno društvo vidi svoju ulogu u ovom procesu?

Radni jezik događaja će biti srpski.

Uvodni panel:

 Natalija Pavlović Šiniković, pomoćnica ministra, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - MDULS
 Žarko Stepanović, direktor, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
 Branka Tošić, v.d. direktora, Republički sekretarijat za javne politike - RSJP

Moderatorka: Milena Lazarević, programska direktorka, CEP

Izveštaj o napretku Srbije će predstaviti Dragana Bajić, istraživačica, CEP

 Maja Stojanović, izvršna direktorka, Građanske inicijative
 Dragana Brajović, samostalni savetnik, Sektor za razvoj dobre uprave, MDULS
 Milorad Bjeletić, izvršni direktor, Beogradska otvorena škola, BOŠ
 Stanka Parać Damjanović, direktorka, Centar lokalne demokratije, LDA Subotica

Sledi šira diskusija sa učesnicima koju moderira Miloš Đinđić, programski menadžer i viši istraživač, CEP.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo na: https://www.surveymonkey.com/r/N65TXL3