We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
21
APR

Analogna fotografija / P 2: 1 @KCLab

19:00
01:00
Kulturni Centar LAB
Event organized by Kulturni Centar LAB

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Analogna fotografija organizuje 5. izložbu članova grupe i Projekat P 2:1.

72 autora sa preko 600 radova Vam poručuje: Živite život u bojama!

Nekada davno sve boje sveta su započele svađu. Svaka je tvrdila da je baš ona najbolja, najvažnija, najkorisnija, najomiljenija. Rekoše da je zelena život, plava mir, žuta radost, narandžasta snaga, crvena hrabrost, ljubičasta autoritet, indigo tišina..
Odjednom bljesnu sjajna bela svetlost, začu se grom i prasak. Poče jaka kiša. Sve se boje skupiše od straha i stisnuše jedna uz drugu. Kiša tad progovori:
“Vi, glupe boje, borite se među sobom! Svaka pokušava da nad ostalima vlada. Zar ne znate da ste stvorene svaka za svoju posebnu svrhu, jedinstvenu i različitu. Uhvatite se za ruke i pođite sa mnom. Prostrću vas preko neba u velikom luku boja kao podsetnik da ste lepše kada ste zajedno”.

I tako svaki put kada padne jaka kiša, na nebu se pojavi duga. Kada je vidimo, setimo se da treba ceniti raznolikost i da smo bolji kada prihvatimo i poštujemo jedni druge!

Ideja projekta P 2:1 ogleda se u ponovnom kreiranju prizora iz svakodnevnog okruženja, delimično zadržavajući originalni kolorit. Kao tehnika izabran je Polaroid jer pruža mnoštvo različitih mogućnosti pri manipulaciji nad samom emulzijom - od trenutka nastajanja fotografije, pa sve do samog kraja procesa razvijanja. Kolažiranje, hemijsko tretiranje, kombinovanje emulzije sa akvarelom, samo su neke od njih. Zbog prirode materijala, svi elementi sklopljeni su u digitalnu sliku u razmeri 2:1. Kroz proces rada, originalne fotografije polako nestaju, dok se na njihovom mestu pojavljuju zamišljeni predeli kao rezultati mašte. Inspiracija leži u teksturama raspadajućih, uništenih zgrada i prostora. Posmatranje formi i površina iz drugog ugla, kako ih iskoristiti na novi, zanimljiv način - neiscrpna tema za razmišljanje koja uvek predstavlja ‘’kreativni izazov’’.

Vesna Dobričić je rođena 4. septembra 1997. godine u Beogradu. Od 2016. studira fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti. Bavi se analognom fotografijom i alternativnim tehnikama. Učesnik je nekoliko grupnih izložbi u Beogradu i festivala ‘’7 dana stvaranja’’ u Istri.

------------------------------------------------------------------

The idea of ​​the project P 2: 1 is reflected in re-creating scenes from the everyday environment, partially retaining original coloring. As a technique, Polaroid was chosen because it provides a variety of different possibilities for manipulating the emulsion itself - from the moment of the creation of the photograph, to the very end of the development process. Collage, chemical treatment, mixing emulsion with watercolor are just some of them. Due to the nature of the material, all the elements are assembled into a digital image in a 2: 1 ratio. Throughout the process of work, the original photographs slowly disappear, while imaginary lands appear in their place as the result of imagination. The inspiration lies in the textures of decaying, destroyed buildings and space. Seeing the forms and surfaces from another angle, how to use them in a new, interesting way - an inexhaustible theme for thinking that always represents a "creative challenge".

Vesna Dobricic was born on September 4, 1997 in Belgrade. Since 2016 she has been studying photography at the Faculty of Applied Arts. Into analog photography and alternative techniques. She has participated in several group exhibitions in Belgrade and the festival "7 Days of Creation" in Istria.

------------------------------------------------------------------

Izložba se otvara u Kulturnom centru LAB, Dr Hempta 2, Novi Sad, 21.4.2018. u 19h. Dobrodošli.