We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

Innovation i skogsnäringen kan leda den gröna omställningen

16:00
18:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

OBS: Anmälan sker via denna länk: https://www.iva.se/event/innovation-i-skogsnaringen-slutseminarium/

Vid projektet Innovation i skogsnäringens slutseminarium sammanfattar vi de utmaningar och rekommendationer vi identifierat sedan projektets start 2015.

En grön omställning kan bidra till att lösa några av de stora samhällsutmaningarna då den bidrar till minskat klimatavtryck, ökad sysselsättning (framför allt på landsbygden) och minskar beroendet av importerde fossila råvaror. Svensk skogsnäring har en möjlighet att spela en nyckelroll i den gröna omställningen och i utvecklingen av en biobaserad ekonomi.

Projektet Innovation i skogsnäringen har identifierat ett antal områden där svensk skogsnäring tillsammans med politiken och akademin behöver omvandlas och utvecklas. Dessa områden är framför allt innovationsdrivande ledarskap, forskning och utveckling samt ett ökat värdeskapande från skogsråvara med fokus på bioenergi och träbyggande.

Medverkande vid seminariet är: Tuula Teeri, vd IVA, Olof Persson, ordförande styrgruppen för projektet Innovation i skogsnäringen, Lennart Rådström, ordförande i arbetsgruppen Framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital samt styrgruppsmedlem, Jon Haag, vd och grundare, Think Heroes AB, Jan Wintzell, forskningschef på Sveaskog, Lars Berglund, medlem i projektets styrgrupp, professor KTH och föreståndare Wallenberg Wood Science Center och Mikael Hannus, innovationschef, Stora Enso.