We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
20
JUN

Kunsteducatief Labo 2018

10:00
21:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

KUNSTEDUCATIEF LABO 2018

Musica’s tweede Kunsteducatief Labo in samenwerking met C-mine wil vanuit een specifieke thematiek kunsteducatoren inspireren, de eigen praktijk kritisch bevragen en nieuwe perspectieven ontdekken. Met Maria Rodrigues van Companhia de Música Teatral (PT) focussen we dit jaar op non-verbale communicatie, met beweging, klank en het theatrale als ondeelbaar. Deelnemers kunnen kiezen uit twee modules, met een toonmoment op AlbaNova 2018 | The Musical Gift:

Module 1, Tuning People Birds and Flowers, is een ééndaagse workshop-conferentie. De creatieve combinatie van elementen van beweging, theater en klank leidt tot het inzicht dat intunen meer is dan een voorwaarde om samen te musiceren. De sessies worden afgewisseld met momenten van reflectie en discussie.

Module 2, bouwt hierop verder. Dit vierdaagse creatieproject vertrekt vanuit de ideeën en vaardigheden van de deelnemers. De akoestische eigenschappen van de omgeving, de geluiden van objecten en de natuur, de koppeling tussen klank en het visuele, persoonlijke herinneringen en nieuwe vormen van expressie zijn de ankerpunten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voertaal: Engels

Doelgroep: kunstenaars, kunst-educatoren en leerkrachten muzische opvoeding, muzikanten.

Deelnameprijs:

Module 1: 50 euro voor de workshop conferentie op woensdag 20 juni, incl. warme lunch.

Module 2: 380 euro voor de 5-daagse training incl. overnachting (4 nachten), volpension, ticket voor de kameropera 'In my End is my Beginning' op zaterdag 23 juni om 20.00 uur & festivalticket voor AlbaNova op zondag 24 juni.

Module 2: 170 euro voor de 5-daagse training zonder overnachting incl. warme lunch & festivalticket voor AlbaNova op zondag 24 juni.

Meer info & inschrijving: www.musica.be/nl/activities/kunsteductief-labo-training-door-companhia-de-musica-teatral

---------------------------------------

ARTS EDUCATION LAB 2018

The second edition of Arts Education Lab, focuses on the aspect of non-verbal communication in the field of Art Education. Investigating the thin lines between movement, sound and the theatrical, the lab offers art educators the possibility to experiment and reflect on different methods. Maria Rodrigues of Companhia de Música Teatral (PT) will coach the participants through two modules, with a final performance on AlbaNova 2018 | The Musical Gift:

Module 1, Tuning People, Birds and Flowers, is a one-day workshop conference. The creative combination of elements of movement, theatre and sound will lead to the insight that tuning is more than just a condition of making music together. The sessions will be interspersed with time for reflection and discussion.

Module 2 builds on this workshop conference. It is a four-day creation project based on the participants’ ideas and skills. The project will be anchored in the acoustic properties of the surroundings, the sounds of objects and nature, the link between sound and visual perception, personal memories and new forms of expression.

PRACTICAL INFORMATION

Language used: English

Target group: artists, art educators and music teachers, musicians

Price:

Module 1: 50 euros for the open day on Wednesday 20 June, incl. hot lunch

Module 2: 380 euros for the five-day course, incl. overnight accommodation (4 nights) with full board, ticket for the chamber opera 'In my End is my Beginning' on Saturday 23 June at 20.00 p.m. & festival ticket for AlbaNova on Sunday 24 June.

Module 2: 170 euros for the five-day course without accommodation incl. warm lunch and festival ticket for AlbaNova 2018 | The Musical Gift on Sunday 24 June.

More info & registration: www.musica.be/en/activities/kunsteductief-labo-training-door-companhia-de-musica-teatral

(c) Tim Theo Rex