We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
02
NOV

Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā

09:00
17:00
LU Latviešu valodas institūts
Event organized by LU Latviešu valodas institūts

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

LU Latviešu valodas institūts aicina uz Letonikas 7. kongresa valodniecības sekciju "Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā", kas notiks Rīgā 2017. gada 2. novembrī.

Sekcijas programma

Sekciju vada: Ilga Jansone
Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēžu zāle, Akadēmijas laukums 1, 2. stāvs, Rīga
Norises laiks: 2. novembris
9.00–9.30 Reģistrācija
9.30–9.40 Atklāšana
1. sēde. Vada Ilga Jansone
09.40–10.00 Anta Trumpa, "Atsevišķu tautību nosaukumi latviešu valodas 16., 17. gs. tekstos: latvieši, lietuvieši, krievi"
10.00–10.20 Anna Frīdenberga, "Vārddarināšanas modeļu salīdzinājums senajos tekstos un mūsdienu latviešu valodā"
10.20–10.40 Anna Vulāne, "Etimona deminutīvi latviešu valodā: derivatīvi semantiskais aspekts"
10.40–11.00 Dace Markus, "Sistēmiskums krāsu nominācijā bērnu valodā"
11.00–11.30 Kafijas pauze
2. sēde. Vada Anta Trumpa
11.30–11.50 Ilze Auziņa, Normunds Grūzītis, Kristīne Levāne-Petrova, Gunta Nešpore-Bērzkalne, Baiba Saulīte, "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā"
11.50–12.10 Gunta Nešpore-Bērzkalne, Lauma Pretkalniņa, Laura Rituma, Baiba Saulīte, "Sintaktiski marķēts latviešu valodas korpuss"
12.10–12.30 Ilga Jansone, "Īpatnēji uzvārdi Vidzemē (pēc 1826. g. Vidzemes guberņas dvēseļu revīziju materiāliem)"
12.30–12.50 Jānis Sīlis, "Jēdziens "tulkojumzinātnes publikācija" kā
pamatkritērijs Latvijas autoru teorētisko un lietišķo pētījumu
klasifikācijā"
12.50–13.50 Pusdienu pārtraukums
3. sēde. Vada Sanda Rapa
13.50–14.10 Vija Požarnova, "Eiropas Savienības un Indijas Republikas valodas politikas raksturīgākās iezīmes"
14.10–14.30 Dace Strelēvica-Ošiņa, "Lībisko lingvonīmu līkloči:
par dažiem nosaukumiem un pārpratumiem"
14.30–14.50 Liene Markus-Narvila, "Velna vārdi latviešu valodā"
14.50–15.10 Ilga Migla, "Dažu graudaugu nosaukumi latviešu valodā"
15.10–15.40 Kafijas pauze
4. sēde. Vada Anitra Roze
15.40–16.00 Sintija Ķauķīte, "Interpunkcijas stilistisks lietojums prozā un publicistikā: salīdzinošais aspekts"
16.00–16.20 Iveta Pūtele, "Latviešu terminoloģijas iezīmes 20. gs.
20.–30. gados"
16.20–16.40 Agita Kazakeviča, ""Nepilnīga burtene" un "ekscentrības kļūda" jeb Vārdkoptermini "Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcā""
16.40–17.00 Anitra Roze, ""Pokémon Go" spēlētāju vārdi: dzimuma aspekts"
Papildu informācija: latv@lza.lv