We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Mihai Barabancea - Stai LaUnLoc!

18:00
21:30
Launloc
Event organized by Launloc

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Mihai Barabancea- "Stai LaUnLoc!"

https://www.instagram.com/mihai_barabancea/

Expoziția cuprinde printuri de mari dimensiuni cu imagini extrase din cele două cărți publicate de artist: "Rescrierea Secvenței" și "Sărutul". Povesți din spatele scenei vor fi dezvăluite într-o instalație audio-video, sub forma unui triptic. O să avem masa plină cu o colecție de cărți poștale-editie limitată, semnate și numerotate de către artist.

Mihai Barabancea este un artist bazat in București, care colecționează momente kodak și încapsulează realități.. un surfer pe un val de praf în ochi care abia s-a întors din viitor pentru a face sex cu mintea ta.

Interesul său pentru artă a crescut odată cu implicarea in șcena locală de graffti & street art la sfârșitul anilor '90. Ulterior s-a înscris la Universitatea Națională de Arte, Departamentul de Fotografie și Video, unde s-a perfectionat și finisat.
Activitatea sa majestică actuală cuprinde fotografie, instalație, performance și hiper-reality hacking, toate acestea având ca obiect recurent mediul urban românesc, cu glitch-urile culturale specifice.

Mihai este initiatorul mai multor alte proiecte axate pe fotografie și autorul a două photobook-uri premiate. Titlul cărţii "Rescrierea Secvenţei" – sau Biblia celor respinşi – exprimă practic universul subiecţilor care, captivi în hiper-realitate, îşi reinterpretează propriile vieţi, se depăşesc, îşi asumă fiecare rol şi şablon preexistent şi performează Super Saiyan dincolo de acestea. Privitorul este imersat în ochiul ciclonului, amestecându-se printre personaje ca o holograma și este supus limitelor sale de confort și captiv propriilor preconcepții.

În cea de a doua carte "Sarutul" sunt puse în discuție limitele artelor vizuale. Acesta reprezintă un experiment deoarece este un album foto accesibilizat și nevăzătorilor prin intermediul unor embosări tactile și a descrierilor în Braille. Cand utilizezi funcțiile cognitive ale creierului ca memoria, imaginația și emoția nu ai nevoie de ochi. Nu o sa mai fie diferențe între noi în grădina această secretă.

Îmbrățișând clișeele preexistente, dar împingând în mod constant limitele prin interogarea status-quo-ului, Mihai Barabancea este un ticălos și un erou în același timp. El este în interiorul bestiei cosmice "Cthulhu", pe care o despica pe burta cu flash-uri de la aparat. În timpul călătoriei sale flaneuriste, Mihai Barabancea este recunoscător că a experimentat o mulțime de aventuri teribile și a sedus post-oameni exuberanti ca tine!

Proiect realizat cu sprijijul Daisler Print House.

xxxx engl vers

The exhibition will include big prints with strong content from the two books released by the artist: "Overriding Sequence" & "The Kiss". Stories behind the scene will emerge into a triptych collage of videos. We gone put on the table a nice collection of postal card - limited edition, sign and numbered by the artist.

Mihai Barabancea is a Visual person from Bucharest who collects kodak moments and encapsulates realities .. a surfer on a wave of dust in the eyes and he has just returned from the future to have sex with your virgin mind.

His interest in art-making grew with his involvement in the beginnings of the local graffti & streetart scene back in the late 90s. He enrolled at the Bucharest National University of Arts, Photography and Video Department, where he further refined his direction.

His majestic current work encompasses photography, photobooks, installation, performance & hyper-reality-hacking all which have as recurrent subject the urban Romanian environment with its strange and alienated cultural glitches.

Mihai Barabancea is the producer of many projects focused on photography and the author of two award-winning photobooks. The title of the Book "Overriding Sequence/ Rescrierea Secventei" - or the Bible of the Rejected - basically expresses the universe of subjects who, are trapped in hyper-reality, and they play their own lives assuming every pre-existing role or template and performind Super Saiyan beyond them. The viewer is immersed in the eye of the storm, mingling among the characters as a hologram but going beyond the confort zone makes you automaticaly biased.

In the second book, "Sarutul/ The Kiss" its discused he limits of visual arts , this is an experimental book because it is accessible for visually impaired through 3d varnishing and Braille words attached on top of the images. When you use the brain’s cognitive functions like memory, imagination and emotion you don’t need eyes . You won’t tell the difference between those with sight and the visually impaired. We are equals here.. in this secret garden.

Embracing preexisting clichés but constantly pushing boundries by questioning the status quo Mihai Barabancea is a villain and hero at the same time. He's inside the belly of the "Cthulhu" cosmic beast taking those tentacular photos. On his flaneurish journey Mihai B. is grateful he experienced a lot of terrific adventures and seduced exuberant post-humans such as yourself

Project supported by Daisler Print House.

Venue

Launloc