We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
21
APR

Root Connection Workshop

13:00
17:30
Limpid Works
Event organized by Limpid Works

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

​Tento workshop bude kombinovat dvě témata Root Connection z lekcí z předcházejících týdnů, se kterými se seznámíte poprvé či na ně navážete a dostanete se ještě hlouběji v technikách Root Connection.

Workshop se bude skládat ze dvou částí: Tanec čtyř živlů & Somatická geometrie a dotek

Tanec čtyř živlů:
Pojďme vytvořit prostor pro:
• zvýšení vaší rovnováhy tím, že vrůstáte svými kořeny hluboko do země (Země)
• nalezení světla ve vašem těle, aby se nakonec stalo vzduchem (Vzduch)
• objevení vašeho vnitřního zdroje nekonečné energie (Oheň)
• odpočinek ve vašem proudícím pohybu (Voda)

Pohybovým prožitím těchto čtyř kvalit se také:
• napojíte na vaše vnitřní rytmy; váš dech a srdeční tep
• zažijete aktivní koncentraci skrze hraní si s vašimi smysly

Somatická geometrie a dotek:
V této dílně se zaměříme na geometrie našeho vnitřního těla a vnějšího světa, ze kterých vychází naše pohyby. Přitom si budeme hrát též s dotekem, a někdy dokonce i s jeho nedostatkem!
Při osvojování si těchto technik budeme také využívat doteku našeho partnera, abychom dokázali vnímat náš pocit při rozpínání celého těla. Později nám tento prožitek umožní najít jen v našem pohybu protiváhu díky vzpomínce na dotek, který už bude chybět.

CENA: 800 Kč

ENGLISH:

This workshop will combine the two themes of the week classes of Root Connection and take you deeper or connect you for the first time to the Root Connection experience.

The Workshop will consist of two parts:

Dance of Four Elements

Let’s create space for you to:
• strengthen your balance through sending your roots deep into ground (Earth)
• find the lightness in your body to, eventually, become airborne (Air)
• discover your own source of never ending energy (Fire)
• relax in your own liquid movement (Water)

While embodying these four qualities you will also:
• connect to your inner rhythms; breath and heartbeat
• experience active concentration through playing in the sense sphere


Somatic Geometry and Touch

In this workshop we will focus on inner body and outer space geometries which support our movements. While doing so we will also play with the touch and sometimes even the lack of it!

While embodying these techniques we will also use the touch of our partner to step into the manners of listening with whole body to expand. This will help us to find balance later on, using the memory of that touch even in the absence of it.

PRICE: 800 CZK

Venue

Limpid Works