We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
09
APR

Arbetsmiljöveckan

01:00
23:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Arbetsmiljöveckan är en vecka som belyser sektionernas, kårernas och universitetets arbete med arbetsmiljö och lika villkor. Veckan är ett LiU-överskridande initiativ från sektionernas arbetsmiljöombud.

Under veckan kommer det att arrangeras event utifrån olika fokusområden och vi hoppas verkligen att du passar på att delta på det som du tycker är intressant! Du kommer att kunna delta i tävlingar, gå på föreläsningar, lära dig sova bättre och stressa mindre, gå på överlevnadskurs, eller byta kläder på klädbytardagen.

Komplett schema för hela veckan går att se här: http://www.student.liu.se/nyhetsarkiv/1.740352?l=sv
Håll ögonen öppna i eventet för löpande information om de enskilda eventen!

Besök gärna våra montrar som finns uppställda i både i Linköping och Norrköping för möjlighet att delta i tävlingar, få mer information om hur arbetet med studenternas mående fungerar och lär känna sektionernas arbetsmiljöombud!
----------------
The week of work environment is a week that focuses on the collaborative work between the sections, the student unions and the university, regarding work environment and equal opportunities. The week is a LiU-wide initiative from the sections' work environment representatives.

During the week, events will be organized based on different focus areas and we really hope that you will be able to attend the events that you find interesting! You will be able to participate in competitions, go to lectures, learn to sleep better and stress less, go to a survival course, or participate in a clothes swap for the environment!

Schedule for the whole week can be found here: http://www.student.liu.se/nyhetsarkiv/1.740352?l=sv

Please come by our showcases for the opportunity to participate in competitions, learn more about what we do for your work environment and get to know the sections' work environment representatives!