We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
23
APR

Norskfaget mellom fortid og framtid

19:00
21:00
Litteraturhuset i Trondheim
Event organized by Litteraturhuset i Trondheim

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

NORSKFAGET MELLOM FORTID OG FRAMTID
BOKBAD OG DISKUSJON MELLOM JON SMIDT OG HENNING FJØRTOFT
STED: SELLANRAA

Hva skal kjennetegne framtidas norskfag? Med utgangspunkt i den nye boken «Norskfaget mellom fortid og framtid» møter forfatter Jon Smidt Henning Fjørtoft til bokbad og diskusjon om fagets muligheter og verdi.

Jon Smidt snakker om norskfagets rolle i offentligheten, og om hva slags lese- og skriveopplæring elever vil trenge i fremtiden. I samtale med Henning Fjørtoft vil han fortelle om sine erfaringer som norsklærer og lærerutdanner og om sitt syn på norskfaget i skolen.

Jon Smidt er professor emeritus i norskdidaktikk ved NTNU. Han har lang undervisningspraksis fra videregående skole, universitet og høgskole, og har forsket på litteraturresepsjon, litteraturarbeid, skriving og skriveopplæring.

Henning Fjørtoft er postdoktor ved NTNU, hvor han jobber med områdene norskdidaktikk, vurdering, literacy og skoleutvikling. Han har blant annet utgitt: «Norskdidaktikk» (2014) og «Effektiv planlegging og vurdering» (2016, 2. utg).

Arrangør: Fagbokforlaget

Gratis inngang.