We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
31
MAY

CoMRel sluttkonferanse: Medieskapt religion?

12:00
16:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Religion i mediene blir ofte fremstilt i et konfliktperspektiv. Debatten som følger kan bli preget av høy temperatur. Det skandinaviske forskningsprosjektet CoMRel har undersøkt hvordan konfliktorienterte framstillinger av religion i mediene utspiller seg i lokalmiljø og skole, rundt kringkasting og blant aktører på Facebook. CoMRel inngår i programmet om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) i Norges forskningsråd. Ved avslutningen av forskningsprosjektet inviterer forskerne til presentasjon og refleksjon om sine funn.

Deler av arrangementet vil foregå på engelsk.

For påmelding: https://skjema.uio.no/95722

PROGRAM
12:00 – 12:30: Enkel servering og mingling i forkant av programmet

12:30 – 12:40: Mediedynamikk om religion
Velkomst ved prosjektleder Knut Lundby

12:40 – 13:25: Panel: Konflikt om religion i kringkastingsmediene
”Uforenelige idealer? Islam i svensk public service radio”
Professor Mia Lövheim, Uppsala Universitet

”Planlegging av offentlig debatt: hinsides fastlåste kontroverser om islam”
Professor Stig Hjarvard, Københavns Universitet

”Facebook som ekkokammer? Kampen om religionens plass i Norge”
Postdoktor Mona Abdel-Fadil, Universitetet i Oslo

13:25 – 14:00: Panel: Lokale blikk på konflikter
”Lokale kristne medier som motkraft mot offisiell frykt.”
Professor emeritus Pål Repstad, Universitetet i Agder

”Place matters: Locality and mediatised conflicts in Scandinavia”
Professor David Herbert, Kingston University London/Universitetet i Agder

14:00 – 14:20: Pause med servering av kaffe

14:20 – 15:15: Panel: Religion i klasserommet
”Uunngåelig konflikt: Medierammer og konfliktperspektiver i religionsundervisning om islam”
Stipendiat Audun Toft, MF

”’Let me entertain you’: Religionsrepresentasjoner og kjedsomhet i det medie-mettede klasserommet”
Professor Liv Ingeborg Lied, MF

15:15 – 15:50: International perspectives
Professor Marie Gillespie, Open University, Storbritannia
Professor Birgit Meyer, Utrecht University, Nederland
Professor Stewart M. Hoover, University of Colorado Boulder, USA

15:50 – 16:00: Medieskapt religion?
Konkluderende bemerkninger ved prosjektleder Knut Lundby


Se arrangementet på Litteraturhusets sider: http://litteraturhuset.no/arrangement/medieskapt-religion/