We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
18
MAY

Llanelli Open Day | Diwrnod Agored yn Llanelli

10:00
17:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Drop in to talk to us and find out about our undergraduate courses and qualifications starting in October 2018.
You may have questions about how studying with us will work for you. Come along for an informal and individual chat with one of our tutors and/or Student Advisers to discuss your study aims and our range of qualifications. We can tell you more about how OU learning works and how we can support you with your study.

We can also help explain funding support, finance and payment options and talk through your first steps towards registering with us.

There’s no need to make an appointment, just drop in.

Please note: If you are a current OU student and need advice the best option for you is to visit www.open.ac.uk/studenthome where the appropriate contact details for your Student Support Team are displayed.

Galwch i mewn am sgwrs ac i gael gwybodaeth am ein cyrsiau a’n cymwysterau israddedig sy’n dechrau ym mis Hydref 2018.

Efallai bod gennych gwestiynau am sut fyddai astudio gyda ni’n gweithio i chi. Dewch draw am sgwrs anffurfiol ac unigol gydag un o’n tiwtoriaid a/neu Gynghorwyr Myfyrwyr i drafod eich amcanion astudio a’n dewis o gymwysterau. Gallwn esbonio sut mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn gweithio a sut allwn ni eich cefnogi gyda’ch astudiaethau.

Yn ogystal, gallwn roi gwybodaeth i chi am gefnogaeth ariannol, cyllid ac opsiynau talu, a’ch arwain drwy’r camau cyntaf sydd angen i chi eu cymryd er mwyn cofrestru â ni.

Nid oes angen gwneud apwyntiad, dim ond galw heibio.

Noder: Os ydych yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd a’ch bod angen cymorth, yr opsiwn gorau i chi yw ymweld â www.open.ac.uk/studenthome lle gallwch weld y manylion cyswllt priodol ar gyfer eich Tîm Cefnogi Myfyrwyr.