We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Výroční členská schůze TJ

18:00
23:00
LODNÍ SPORTY BRNO
Event organized by LODNÍ SPORTY BRNO

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Program výroční členské schůze TJ LS BRNO
• schválení programu,
• schválení jednacího a volebního řádu,
• volba orgánů – mandátová a návrhová komise, zapisovatel a ověřovatelé zápisu,
• volba nových členů KO do výboru TJ,
• zpráva o sportovní činnosti oddílů TJ za rok 2017,
• zpráva o činnosti výboru TJ za rok 2017 – plnění usnesení z 1. 4. 2017,
• zpráva o hospodaření TJ za rok 2017, návrh rozpočtu pro rok 2018,
• schválení účetní závěrky za rok 2017,
• zpráva o činnosti kontrolní komise,
• projednání prodeje buněk na Rakovci,
• budoucí organizační uspořádání TJ – projednání Stanov TJ LODNÍ SPORTY BRNO,
• diskuse k předloženým zprávám,
• usnesení a závěr.