We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
25
APR

Výroční členská schůze TJ LS BRNO, II. pokus

18:00
21:00
LODNÍ SPORTY BRNO
Event organized by LODNÍ SPORTY BRNO

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

• schválení programu,
• schválení jednacího a volebního řádu,
• volba orgánů – mandátová a sčítací komise, zapisovatel, navrhová a ověřovatelé zápisu
• volba nových členů KO do výboru TJ
• zpráva o sportovní činnosti oddílů TJ za rok 2017
- KO
- VO
- JO
• zpráva o činnosti výboru TJ za rok 2017 – plnění usnesení z 1. 4. 2017
• zpráva o hospodaření TJ za rok 2017, návrh rozpočtu pro rok 2018,
• schválení účetní závěrky za rok 2017,
• zpráva o činnosti kontrolní komise
• projednání prodeje buněk na Rakovci
• budoucí organizační uspořádání TJ – projednání Stanov TJ LODNÍ SPORTY BRNO,
• diskuse k předloženým zprávám,
• usnesení a závěr