We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
20
APR

Niezdolność odróżniania przeszłości przyszłości teraźniejszości

19:00
15:00
lokal_30
Event organized by lokal_30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Jakub Gliński
„Niezdolność odróżniania przeszłości, przyszłości i teraźniejszości”

20.04–9.06.2018
otwarcie: 20.04, godz. 19.00

Zaburzenia świadomości, dezintegracja ego, utrata poczucia ciągłości własnego „ja”, utrata tożsamości, apatia – brak motywacji, abulia – brak zdolności podejmowania decyzji, napady padaczkowe, zahamowanie popędu seksualnego, brak samokontroli zachowania, spłycenie emocjonalne, zaburzenia logicznego myślenia, utrata pamięci, bełkot słowny, utrata poczucia czasu – niezdolność odróżniania przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, nietrzymanie moczu, potulność, dziecinność.

Performans Jakuba Glińskiego "Wrócę do domu w urnie" podczas otwarcia około godziny 20.
_______

Jakub Gliński
"The Inability to Distinguish Between the Past, Future and Present"

20 April – 9 June 2018
openinig: 20 April, 7PM

Impaired consciousness, ego disintegration, loss of the sense of self-continuity, loss of identity, apathy - lack of motivation, abulia - pathological inability to take decisions, epileptic seizures, inhibited sex drive, lack of self-restraint, emotional shallowness, disturbances in logical thinking, memory loss, gabble, loss of the sense of time - inability to distinguish between the past, present and future, urinary incontinence, docility, childishness.

Performance by Jakub Gliński "I'll Come Back Home in an Urn" during the opening around 8PM.

lokal_30
Wilcza 29A, domofon 12 / call no 12
lewe drzwi w bramie / entrance on the left in the gate
V piętro / 5th floor

Venue

lokal_30