We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
15
APR

Inside out and outside in - Giới thiệu về Thiết kế Nội thất

09:00
12:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

WORKSHOP: ‘Inside out and outside in” – Giới thiệu về thiết kế nội thất
[English below]
Giảng viên: Stephen Larcombe,
Giám đốc Học vụ - Trưởng khoa Thiết kế Nội thất .
ThờI gian: 9AM, Chủ nhật, 15/4/2018
Địa điểm: 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
Đăng kí ngay: https://goo.gl/forms/zFUilPKg1j3NeW7u2

Buổi trải nghiệm sẽ cung cấp cho các sinh viên yêu thích ngành Thiết kế Nội thất Kiến trúc cơ hội trải nghiệm các hoạt động sáng tạo và thực hành tư duy sáng tạo "từ trong ra ngoài” và “từ ngoài vào trong" được ứng dụng trong quá trình kiến tạo nên các không gian nội thất.

Trong vòng 3 giờ, sinh viên sẽ được sáng tạo và hoạt động cá nhân, theo cặp hoặc theo nhóm cùng thực hiện các thử thách thiết kế trong môi trường không gian 3 chiều. Mỗi hoạt động tư duy và thực hành đều có yêu cầu ngày càng cao về thời gian hoàn thiện sản phẩm thực, không xét đến tính đúng/sai, chỉ cần thể hiện sự khác biệt. Đây là một chuỗi thử thách được giới hạn thời gian nhằm thúc đẩy sự quyết đoán, phản ứng trực quan và sử dụng mô hình 3D để truyền đạt các ý tưởng không gian sáng tạo đến theo một tiêu tiêu chí nhất định.

Nội dung chương trình:
- Thử thách 1: “Tư duy ngoài chiếc hộp” – Làm việc với nhóm
- Thử thách 2: “Mô tả” – 20 phút – Làm việc cá nhân
- Thử thách 3: “Nhìn và diễn tả” – 30 phút – Làm việc theo cặp
- Giải lao
- Thử thách 4: “Sáng tạo và thay đổi không gian 3 chiều” – 50 phút – Làm việc theo nhóm
- Kết thúc chương trình

Kết quả đạt được sau buổi trải nhiệm:
- Một bộ 4 sản phẩm bao gồm một danh sách các chức năng sáng tạo cho một vật thể 3D, một lược đồ phản hồi, một hình dựng trực quan và một mô hình không gian 3D.
- Kinh nghiệm làm việc nhóm thông qua các thử thách thiết kế, kích thích sáng tạo.

Yêu cầu:
- Phòng làm mô hình (ID studio) – Chứa tối đa 10 người, tối thiểu 6 người mỗi lượt.
- Dụng cụ: 10 thảm cắt và dụng cụ (thẻ mẫu, phun keo, băng dính, báo, giấy lật trang).
---------
🔜️ Đăng ký giữ chỗ tại đây: https://goo.gl/forms/zFUilPKg1j3NeW7u2
Tel: 024-37199 706
Email: info@designstudies.vn
Website: www.designstudies.vn
Facebook: www.facebook.com/hocvienthoitranglondonhanoi

*-*-*
WORKSHOP: ‘Inside out and outside in’ - an introduction to the designing of interior space

Stephen Larcombe, Director of Studies and Interior Design Programme Leader
Time: 9:00 – 12:00 AM, Sunday 15th April, 2018
Venue: LCDF-Hanoi, 98 To Ngoc Van, Tay Ho, Ha Noi.
🔜 Register here: https://goo.gl/forms/zFUilPKg1j3NeW7u2

What is the taster session about?

This taster session will provide students who love Interior Design an opportunity to experience, through creative play, some of the innovative ‘inside-out’ and ‘outside-in’ thinking approaches applied in the process to creating imaginative interior environments.

The workshop session includes three hours of fast track thinking and doing tasks undertaken individually, in random pairings, and in a group collaborative competitive 3D challenge. Each thinking and doing task has increasing demands to set time frames that produce physical outcomes that cannot be right or wrong, just different. It is a set of fast tasks where time restrictions encourage decision making, intuitive response and the use of visual, spoken and 3d modelling to communication creative spatial ideas to a given criterion.

The workshop session structure:
- Introduction talk
- Task 1: ‘in the box out the box thinking’- 20 mins - group
- Task 2: ‘translating’ – 20 mins - individual
- Task 3: ‘seeing and interpreting’- 30 mins – pairs
- Break
- Task 4: ‘creating and manipulating 3d space’- 50 mins – group
- Round-up

The outcomes from the session will include:
- A set of 4 tangible creative outputs that include a list of creative functions to a given 3D object, a response diagram, a visual montage representation and a 3D spatial model.
- Participants will also gain experience of working collaboratively in creative spatial thinking and doing tasks.

Resource requirements:
- Model making room (ID studio) – Max capacity 8, minimum 6 persons per session.
- 10 x cutting mats and equipment, pin up and layout space to display and review outcomes.
- Modelling card, spray glue, tape, newspaper, flipchart paper.
********
For further information and registration contact us:
Tel: 024-37199 706
Email: info@designstudies.vn
Website: www.designstudies.vn
Facebook: www.facebook.com/hocvienthoitranglondonhanoi