We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
01
NOV

Dzīvesstāsti: No intervijas līdz tekstam

11:00
17:00
Latvijas Universitāte
Event organized by Latvijas Universitāte

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Dzīvesstāsti piesaista uzmanību literatūrā, masu medijos un cilvēku savstarpējā saskarsmē. Ar zinātnes starpniecību tie paver jaunu zināšanu un izpratnes loku, iesaista analītiskā dzīves vērtējumā. Ja gribat par to uzzināt tuvāk, aicinām apmeklēt Dzīvesstāstu sekciju Letonikas 7. kongresā (Kalpaka bulv. 4, konferenču zālē 2. stāvā)!
Būs arī grāmatu galds ar jaunākajām publikācijām!
*
Uzstājas:
Vieda Skultāne, PhD, LU FSI. Dzīvesstāstu ētiskais kodols
Kaspars Zellis, Dr.hist., LU FSI. No dzīvesstāsta uz vēsturi: Latvijas etnisko grupu piemērs
Maija Runce, PhD, Stokholmas Universitāte. Mutvārdu vēstures avoti vēstures pētnieka skatījumā
Ieva Garda-Rozenberga, PhD. (No)tvertā pagātne – dzīvesstāsts publikācijā
Maruta Pranka, PhD, LU FSI. Individuālais un sociālais dzīvesstāsta intervijā
Dagmāra Beitnere-Le Galla, PhD, LU FSI. Altruisms un morālās izvēles jautājumi dzīvesstāstos
Edmunds Šūpulis, mag.soc., LU FSI. „Padomju laiks man nerādās kā secīgs stāstījums”: atmiņas sociālie rāmji dzīvesstāstu strukturēšanā
Dace K. Bormane, Mg Phil., LU FSI. Vēsture var nebūt, ģeogrāfija ir vienmēr: dzīvesstāsta ģeogrāfiskā vērtībnoteiksme
Aija Priedīte, PhD Emeritus, Stokholmas Universitāte. No “medniekstāstiem” līdz zinātniskam pētījumam
Ginta Elksne, Mg soc. sc. Dzīvesstāsti dokumentāro liecību kontesktos: gadījumu izpēte.
Maija Krūmiņa, Mg hist., LU FSI. „Tulkojot” runāto vārdu rakstītajā: transkribēšanas interpretīvā daba
Māra Zirnīte, Mg Philol., LU FSI. Kāda ir laba dzīvesstāsta intervija un kam tā lieti der
Baiba Bela, PhD, LU. Dzīvesstāstu iespējas nabadzības un sociālās atstumtības izpētē