We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
19
MAY

Certyfikowany Kurs Szkoła Mediacji

09:30
18:30
Szkolenia Effector
Event organized by Szkolenia Effector

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Jesteśmy wpisani w Bazie Usług Rozwojowych PARP.
Posiadamy licencję Akademii Edukacyjnej VCC
i Partnera Egzaminacyjnego VCC

Zostań Akredytowanym Mediatorem!

SZKOŁA MEDIACJI – 46 h kurs podstawowy
( godzina szkoleniowa rozumiana jako 45 min.)


Termin kursu 19-20.05.2018 i 16-17.06. 2018

Godz.9.30-17.30

Miejsce realizacji: Lublin
zapisy: szkolenia.blizej.krakow@gmail.com

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.

W programie szkolenia znajdują się między innymi takie zagadnienia, jak:
- Komunikacja interpersonalna
- Psychologia konfliktu
- Zasady, procedury ,etapy mediacji
- Konstruowanie dokumentów mediacyjnych
-Negocjacje oparte na współpracy
- Aspekty praw
- Warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Grupa docelowa:
Naszą ofertę kierujemy do pedagogów, trenerów, coachów, psychologów, prawników, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, członków interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynatorów pieczy zastępczej, menadżerów, pracowników działów HR oraz innych osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów oraz zawodem mediatora.
Kurs został opracowany zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Kurs obejmuje następujące moduły tematyczne:
- Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego-procedury mediacyjne.
- Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
- Podstawy negocjacji i mediacji
- Techniki mediacji i komunikacji.
- Trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
- Symulacje mediacji-informacja zwrotna.
- Przeciwwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych
- Specyfika mediacji cywilnych: w tym rodzinnych i gospodarczych
- Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych
- Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji
- Standardy, zasady mediacji
- Etyka w zawodzie mediatora
- Materiały dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe!
Podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe
Przekładowe teksty ugód mediacyjnych
Protokoły mediacyjne
Wzory wezwań/zaproszeń na mediacje
dokumenty mediacyjne niezbędne w pracy mediatora

Metody pracy:
Warsztatowo - treningowe
Mini-wykłady
Scenki „superwizowane”
Testy i autotesty
Informacja zwrotna podczas symulacji mediacji
Analiza Indywidualnego Przypadku
Trenerzy:
eksperci ,praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkoleń z danej tematyki-trenerzy VCC oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I stopnia-m.in. psycholog, mediator Mariola Kujańska-szczegóły na stronie www.akademia-blizej.eu w zakładce współpraca.

Zaświadczenia:
Wystawiane przez organizatora z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Nasze szkolenia pozwolą Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych: rodzinnych., gospodarczych, pracowniczych oraz w sprawach karnych - dla osób spełniających wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020) i nieletnich - dla osób spełniających wymogi zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)Program kursu uwzględnia zmiany przepisów dot. mediacji z 1.01.2016r.
Po ukończeniu kursu dla chętnych proponujemy szkolenia specjalistyczne i akredytacje w module Mediacje zgodnie ze standardami VCC uznanymi przez PARP.

Certyfikacja:
Akademia „Bliżej” w porozumieniu i przy współpracy z Ośrodkiem Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia rekomenduje do wpisu na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju.
Warunkiem jest spełnienie wymogów związanych z procesem certyfikacji w standardach VCC:
- ukończenie kursu Szkoła Mediacji i specjalizacji – 70 h dydaktycznych oraz zaliczeniu egzaminu wewnętrznego ( test wiedzy).
-zaliczenie procesu certyfikacji kompetencji w zawodzie mediatora zgodnie ze standardami VCC
Wpis upoważnia do prowadzenia mediacji sądowych w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych.


Cena kursu:1050,00 zł brutto-możliwa płatność w II ratach
Wpłaty I należy dokonać do 1.05.2018 r.
Wpłaty II raty należy dokonać do 17.05.2018 r.
W przypadku zgłoszenia 2 osób z z jednej formy przysługuje rabat 5 % dla każdego uczestnika.

Dane do przelewu:
Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
PKO BP SA 92 1020 3714 0000 4802 0293 1459
Tytuł wpłaty-kurs Mediacje Kraków
Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu całej wpłaty za kurs.