We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

Fullmäktige

17:00
21:00
Mälardalens Studentkår
Event organized by Mälardalens Studentkår

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Alla kårmedlemmar har rätt att närvara vid kårfullmäktiges sammanträden med yttrande- och yrkanderätt. Samtliga medlemmar kan även skicka motioner (förslag) till kårfullmäktige. Dessa måste skickas senast 21 dagar före sammanträdet.

Plats: Kåren
Tid: 17.00-21.00

-------------------------------------------

Om fullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige tar bland annat beslut om verksamhetsplan och budget.

Kårfullmäktige har plats för 20 ledamöter, det vill säga fem studenter från varje akademi varav en tar en roll som talman. Kårfullmäktige sammanträder 3-4 gånger per år jämnt fördelat på Västerås och Eskilstuna. Ledamöterna i kårfullmäktige väljs under Kårvalet i april varje år.

Läs mer på: http://karen.nu/engagera-dig/
Kontakt: ordf@mds.mdh.se