We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
10
MAY

Miejski Konkurs Recytatorski "Miłość niejedno ma imię"

07:30
13:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

REGULAMIN
XIX MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
„MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ”


PATRONAT HONOROWY:
• Prezydent Miasta Chorzów

ORGANIZATORZY:
• Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
PATRONAT MEDIALNY:
• portal „chorzowianin.pl”

I. CELE KONKURSU:
1. Pielęgnowanie języka ojczystego.
2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania recytacją.
3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
4. Poznanie umiejętności rówieśników.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i instytucji kultury z Chorzowa.
2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I – III szkoły podstawowej
b) klasy IV – VI szkoły podstawowej
c) klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjaliści
3. Recytatorzy z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas VII szkoły podstawowej wraz z gimnazjalistami zobowiązani są do zgłoszenia i prezentacji dwóch utworów fragmentu prozy i utworu poetyckiego zgodnie z tematem konkursu, w czasie nie przekraczającym 5 minut.
4.Recytatorzy z klas I-III szkoły podstawowej zgłaszają i recytują 1 utwór poetycki do 3 minut.

III. TERMINY:
1. Karty zgłoszenia należy przesyłać do 10 maja 2018 r. na adres organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13 41-500 Chorzów
tel/fax: (032) 2413-180 e-mail: sekretariat@mdkchorzow.pl
lub umieścić w skrytce Młodzieżowego Domu Kultury
w Zakładzie Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek w Chorzowie

2. Przesłuchania odbędą się 24 maja 2018 r.
3. Godziny prezentacji zostaną ustalone po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, a informacja ta będzie przekazana uczestnikom do szkół pisemnie lub telefonicznie.

IV. NAGRODY:
1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.
2. O podziale nagród decyduje jury powołane przez organizatorów.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu przesłuchań.

V. UWAGI KOŃCOWE:
1. Z jednej szkoły można zgłaszać maksymalnie czterech uczniów w danej grupie wiekowej.
2. Pod kierunkiem jednego nauczyciela może być przygotowanych maksymalnie czterech uczniów.
3. Jeżeli z danej szkoły chęć udziału zadeklaruje większa ilość uczniów proponujemy przeprowadzenie eliminacji na terenie szkoły i wybranie czterech najlepszych recytatorów w poszczególnych grupach wiekowych.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji prezentacji dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku ( zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy ) do celów edukacyjnych i popularyzatorskich w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących.
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
6. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie.
7. Koordynator imprezy: Justyna Kenig( j.kenig@mdkchorzow.pl )


Karta zgłoszenia do udziału w Miejskim Konkursie Recytatorskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą
"Miłość niejedno ma imię"
(prosimy wypełnić literami drukowanymi)


1. Imię i nazwisko recytatora/ki: …………………………………
2. Szkoła (adres, telefon): …………..……………………………
3. Klasa: …………………………
4. Numer telefonu opiekuna (nauczyciela)……………………

Repertuar konkursowy
Lp. Autor( podać źródło) Tytuł Czas trwania
1
2Opiekun : …………………………………………………………………………

……………… ………………………………….
(pieczęć szkoły) (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)


Chorzów, dnia …………………