We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Magister JFT | AD REM: Pubquiz met DPA Legal

20:00
23:00
Magister JFT
Event organized by Magister JFT

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Er zijn meerdere wegen naar de (juridische) top. Naast de bekende weg via de advocatuur biedt DPA Legal voor junioren een mooie tegenhanger als kickstarter voor een succesvolle juridische carrière in het bedrijfsleven, en dat is iets ddat zij graag willen laten zien! Als Junior Interim Legal Counsel bij DPA ga jij vanuit het Legal Kickstartprogramma aan de slag bij de de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. DPA biedt je de unieke kans om brede kennis en ervaring op te doen bij verschillende opdrachtgevers zodat je jouw kwaliteiten in sneltreinvaart kan ontwikkelen. On the job doe je juridische praktijkervaring op en krijg je één-op-één begeleiding van DPA consultants en top juristen. Daarnaast start je na je eerste jaar dienstverband met de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Bij DPA staan de passie voor het vak en jouw ambitie centraal. Naast sterke juridisch inhoudelijke vaardigheden vraagt DPA van een DPA’er ook goede communicatieve skills. Als Junior Interim Legal Counsel is het natuurlijk belangrijk dat je je snel thuis voelt in een organisatie en jouw mening goed kan beargumenteren. Alleen dan maak je het verschil!

Op donderdag 12 april heet DPA jou als juridische young professional graag van harte welkom in de gezellige ambiance van Café Bakker voor een avond waar de inhoud en gezelligheid samenkomen. Onder het genot van een ijskoude pilsener of een goed glas wijn toetst DPA tijdens de DPA Pubquiz jullie kennis van het Ondernemingsrecht, maar mag vanzelfsprekend de muziekronde, de sportronde en de nieuwsronde niet ontbreken!

Wil jij graag kennismaken met DPA op deze informele wijze? Meld je dan voor 9 april aan door te mailen naar adrem@magisterjft.nl, met je naam, telefoonnummer, studiejaar en studierichting.

------
There are several ways to the (legal) top. In addition to the familiar way through the legal profession, DPA Legal offers a nice counterpart for juniors as a kickstarter for a successful legal career in the business world, and that is something they want to show! As a Junior Interim Legal Counsel at DPA, you will work from the Legal Kickstart program at the top 500 of the Dutch business community. DPA offers you the unique opportunity to gain broad knowledge and experience at different clients so that you can develop your qualities in fast-track. On the job you gain legal practical experience and receive one-to-one guidance from DPA consultants and top lawyers. In addition, you start after your first year of employment with the Professional Training Company Lawyers. At DPA, the passion for the profession and your ambition are central. In addition to strong legal content skills, DPA also requires good communication skills from a DPA'er. As a Junior Interim Legal Counsel, it is of course important that you quickly feel at home in an organization and can properly substantiate your opinion. Only then you make the difference!

On Thursday 12 April, DPA would like to welcome you as a legal young professional in the cozy ambiance of Café Bakker for an evening where the content and conviviality come together. While enjoying an ice-cold pilsner or a good glass of wine, DPA tests your knowledge of corporate law during the DPA Pub Quiz, but of course the music round, the sports round and the news round can not be missed!

Would you like to get to know DPA in this informal way? Then register before 9 April by sending an email to adrem@magisterjft.nl, with your name, telephone number, academic year and study direction.

Venue

Magister JFT