We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
24
APR

Beräkningar av konsumtionens klimatpåverkan

08:45
12:15
Miljön i Skåne
Event organized by Miljön i Skåne

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Seminarium under Hållbarhetsveckan:
Beräkningar av konsumtionens klimatpåverkan

Tid: tisdag 24/4, kl 8:45 - 12:15
Plats: Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund
Anmäl: senast 19/4 på länken https://simplesignup.se/event/129267
Läs mer på www.hallbarhet.lu.se/berakning

Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är avgörande för om vi ska nå våra miljö- och klimatmål i stort. Arbetet med konsumtionsperspektivet ligger i startgroparna på olika håll i Skåne och i Skånes nya klimat- och energistrategi finns ett förslag på nytt mål för Skåne. Flera kommuner har eller planerar även för konsumtionsrelaterade mål och uppföljning.

En av de största utmaningarna, som samtliga aktörer har, är kring beräkningsmodeller för uppföljning av målen samt hur arbetet skall prioriteras och genomföras inom organisationerna. Seminariet kommer att belysa frågorna både ur ett geografiskt och organisationsperspektiv. Vi tittar på utmaningarna kring beräkningar av konsumtionens klimatpåverkan, lyfter exempel på metoder och redskap samt på det arbete som gjorts och görs inom olika organisationer.

PROGRAM

8:45 Mål och uppföljning av konsumtionsbaserade klimatutsläpp regionalt och lokalt
Petter Forkstam, Lunds kommun och Klimatsamverkan Skåne, Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne

Tetra Pak - Managing our climate impact
Presentation av Tetra Pak:s arbete med beräkningar av sin klimatpåverkan
Mari Ovaskainen, Environmental Specialist på Tetra Pak

Inköpsanalys med kvantifierad miljöpåverkan
Presentation av arbetet med nytt verktyg för att beräkna klimat- och miljöpåverkan för offentliga inköp
Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten

Paus 10-10:30

10:30 Indikatorer för en hållbar samhällsomställning på lokal nivå – presentation av projektet Unlock
Katarina Axelsson, Stockholm Environment Institute

Hur mäta miljöpåverkande konsumtion?
Presentation av projektet den koldioxidsnåla platsen Umeå
Johan Jansson, Ekonomihögskolan & K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Beräkningar av konsumtionsbaserade utsläpp
Presentation av SCB:s aktuella arbete kring beräkningar av konsumtionsrelaterade utsläpp.
Mårten Berglund, SCB

11:45:12:15 Avslutande diskussion och frågestund

Moderator: Anna-Karin Poussart

Arrangörer: Lunds kommun, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet.

Foto: Malin Lauterbach