We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

XII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris. Gliwice 2018

16:00
18:00
Firma Reklamowa Kuc
Event organized by Firma Reklamowa Kuc

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza do udziału w XII Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris – Gliwice 2018, który Honorowym Patronatem objął Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice.

• Konkurs jest skierowany do osób dorosłych.
• Na konkurs można nadsyłać prace nawiązujące do tradycji ekslibrisu w formie drukowanej i elektronicznej, wskazujące indywidualne przeznaczenie (dla osoby lub instytucji) lub kommemoratywne.
• Uczestnik możne zgłosić dowolną ilość prac.
• Akceptowane są wszystkie techniki graficzne.
• Udział jest w konkursie jest bezpłatny.
• Prace przyjmowane są w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Prace należy przekazać:
- w formie drukowanej na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice
- w formie cyfrowej na adres: exlibris@biblioteka.gliwice.pl

Szczegółowe zasady przystąpienia do konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.biblioteka.gliwice.pl

Kontakt z Organizatorem:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 2382510
exlibris@biblioteka.gliwice.pl

-------------------

The Municipal Public Library in Gliwice invites to participate in the XII International Competition for Ex Libris, Gliwice 2018. The Honorary Patron of the competition was taken by the Mayor of Gliwice, Mr. Zygmunt Frankiewicz.

• The competition is directed to adults.
• It can be sent bookplates in any form printed or electronic and indicating individual interests (for a person, institution) or for commemorative purpose.
• Participants can submit as many works.
• Accepted are all graphic techniques.
• The participation in the competition is free.
• The works are accepted no later than 15 June 2018.

The works should be sent:
- printed works to the address:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice
Poland
- digital works to the e-mail: exlibrs@biblioteka.gliwice.pl

Detailed rules of entry to the competition, application form and regulations are available in electronic form on the website: www.biblioteka.gliwice.pl

Contact with the Organizer:
Municipal Public Library in Gliwice
ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 2382510
exlibris@biblioteka.gliwice.pl

Venue

MBP Gliwice