We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Kraina baśni"

09:30
12:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza
Filia nr 5 dla Dzieci i Młodzieży, ul. św. Jana 10, 95-200 Pabianice,
tel. 42/215-23-37, tel./fax 42/215-50-31, e-mail: filia5_pabianice@wp.pl

Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów szkół specjalnych twórczością Charles'a Perraulta dla upamiętnienia jego 390. rocznicy urodzin,
- rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych inspirowanych utworami literackimi,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
- prezentacja umiejętności uczestników konkursu w przestrzeni publicznej.

Zasady uczestnictwa:
- uczestnicy muszą zilustrować wybrany utwór Charles'a Perraulta,
- technika prac: kredki ołówkowe, praca płaska formatu A4,
- praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, tytuł utworu),
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów podstawowych szkół specjalnych województwa łódzkiego (każda
z klas może złożyć maksymalnie 3 prace),
- zgłoszone prace stanowią własność Miejskiej Biblioteki Publicznej i mogą być wykorzystywane
w prowadzeniu jej działalności statutowej oraz wykorzystane podczas promocji MBP,
- zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka w celach związanych z organizacją konkursu zgodnie z ust.
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, z późn. zm.

Czas i miejsce konkursu:
- prace należy dostarczyć do MBP przy ul. św. Jana 10 w Pabianicach do 30 marca 2018 roku,
- jury wybierze najlepsze prace konkursowe w terminie do 6 kwietnia 2018 roku,
- wszystkie konkursowe ilustracje będzie można oglądać w Galerii Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Filii dla Dzieci i Młodzieży do 30 czerwca 2018 r. na specjalnie zorganizowanej pokonkursowej wystawie,
- relacje z wydarzeń zamieszczone będą na stronie internetowej MBP (www.mbppab.pl) i profilu MBP na Facebooku, portalu „Region Kultury“ oraz w prasie i telewizji lokalnej.

Jury/nagrody:
- komisję oceniającą złożoną z pedagogów i arystów współpracujących z osobami niepełnosprawnymi powołuje organizator,
- dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, a wyróżnione osoby otrzymają nagrody,
- uroczyste wręczenie dyplomów i nagród oraz otwarcie wystawy prac konkursowych odbędzie się
12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 9.30 w siedzibie organizatora (Galeria Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach przy ul. św. Jana 10),
- wszyscy uczestnicy konkursu są zaproszeni na poczęstunek i przedstawienie teatralne, które odbędzie się po rozdaniu dyplomów i nagród oraz po otwarciu wystawy prac konkursowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ;-)