We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
28
SEP

Napiszmy to po naszymu - etap naboru

09:00
12:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie zaprasza do udziału w VI edycji konkursu "Napiszmy to po naszymu".
REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU NAPISYMZ TO PO NASYZMU
1. Organizatorem VI edycji konkursu Napiszmy to po naszymu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.
2. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia naszej rodzinnej śląskiej gwary, jako wartości kulturowej.
3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach (do wyboru):
- napisanie wiersza w gwarze śląskiej na dowolny temat,
- napisanie wiersza w języku polskim, którego tematyka dotyczy Górnego Śląska.
4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Mikołów i okolicy.
5. Prace konkursowe oceni Komisja, w skład której wejdą m.in. regionaliści oraz znawcy gwary śląskiej. O przyznaniu poszczególnych nagród zdecyduje poziom merytoryczny prac oraz bogactwo użytego w tekstach słownictwa śląskiego.
6. Prace podpisane godłem w formie maszynopisu i płyty CD (maksymalnie 3 wiersze napisane wyłącznie w formacie WORD, w standardzie: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5 wiersza) w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem oraz z dopiskiem Konkurs – Napiszmy to po naszymu należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie. Do pracy należy dołączyć w drugiej zaklejonej kopercie - opatrzonej takim samym jak praca godłem – kartę zgłoszeniową (dostępna w siedzibie i na stronie Biblioteki) zawierającą: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon, adres e-mail oraz wiek, w przypadku uczniów nazwę i numer szkoły. Praca konkursowa powinna być utworem oryginalnym, wcześniej niepublikowanym.
7. Termin złożenia prac – 28.09.2018 r. Ogłoszenie i wręczenie nagród – listopad 2018 r. Dokładny termin zostanie podany w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Biblioteki.
8. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.
9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla jego potrzeb, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922). Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów konkursowych w publikacjach popularyzujących gwarę śląską.
10. Kontakt z organizatorami: tel. 32 322 0063, e-mail: bibliotekamikolow@op.pl