We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
24
MAY

Konkurs fotograficzny

16:00
17:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach i Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne ogłaszają KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. ACH! BIBLIOTEKA!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ORGANIZATOR :

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach
Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne

PATRONAT HONOROWY :

Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski
Danuta Krępa, Starosta Starachowicki
Marek Materek, Prezydent Miasta Starachowice

Konkurs ma charakter otwarty.

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką.

Prace w formie drukowanej należy dostarczyć w terminie do 12 maja 2018 r. do siedziby Organizatora. Adres siedziby: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice.

Dodatkowo prosimy o przesłanie ich formy elektronicznej na adres: mbp.starachowice@op.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Ach! Biblioteka! – imię i nazwisko”.

Każdy uczestnik może nadesłać od 2 do 5 prac.

Format prac konkursowych: 30X45 cm lub większe. Nie należy ich oprawiać ani podklejać.

Każda praca musi być opisana na odwrocie:
imię i nazwisko autora, tytuł pracy.
Do prac należy dołączyć podpisane oświadczenie wg podanego niżej wzoru.

Cele konkursu:

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna obchodzi 70-lecie istnienia. Uroczyste obchody tej rocznicy to świetna okazja do promocji naszej placówki, m.in. poprzez fotografie, których tematem stanie się biblioteka.

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią.
Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej rzeczywistości. Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Tematyka konkursu:

Interpretacja tematu jest dowolna. Biblioteka jako miejsce spotkań; jako zbiór książek; miejsce do czytania. Miejsce, czas i sposób przedstawienia konkretnej książnicy, czy swojej wizji biblioteki jest dowolne.

Termin rozstrzygnięcia konkursu i wernisażu:

24 maja 2018

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody pieniężne i wyróżnienia. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy.

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Razem z pracami prosimy o dostarczenie na piśmie poniższego oświadczenia :

……………………………..

Imię, nazwisko

……………………………..

tel., mailOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Ach! Biblioteka!”Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki:
- jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
- nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
- uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
- wyrażam zgodę na przetworzeni moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpień 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)


…………………………………………………..

Miejscowość, data, czytelny podpis