We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
12
MAY

Akreditirana edukacija iz Shema terapije u Zagrebu

10:00
17:00
Schema Therapy Center Belgrade
Event organized by Schema Therapy Center Belgrade

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo vas da budete među prvim certificiranim shema terapeutima u Hrvatskoj!

O čemu se radi?
Centar za shema terapiju Beograd provodi edukaciju iz shema terapije koju je akreditiralo Internacionalno društvo za shema terapiju (International society of Schema Therapy - ISST). U Hrvatskoj edukaciju organizira Privatna psihološka praksa KBT opcija, vl.Dragica Barbarić. Ukoliko nam se pridružite, imat ćete priliku postati jedan od prvih certificiranih shema terapeuta u Hrvatskoj.

Edukacija se izvodi po kriterijima Internacionalnog društva za shema terapiju (International society of Schema Therapy - ISST).

O korisnosti shema terapije: http://schematherapybelgrade.com/sr/benefits-of-st/

Koristi edukacije: http://schematherapybelgrade.com/sr/benefits-of-certification-in-st/

Centar za shema terapiju Beograd dosada je kroz edukaciju proveo 3 generacije edukanata, dvije grupe u Beogradu i jednu u Ateni. Nedavno je započela i nova grupa u Beogradu.

Kako izgledaedukacija?
Kao i svi trening programi akreditirani od strane Internacionalnog društva za shema terapiju i Centarza shema terapiju Beograd organizira 25 didaktičkih (teorijskih) i 15 „dijadičkih“ (praktičnih) sati, neophodnih za bazični (standardni) certifikat iz shema terapije. Didaktički i praktični dio edukacije odvijat će se u tri modula (tijekom tri vikenda). Pored teorijskih i praktičnih sati edukanti moraju imati i određeni broj sati supervizije, rada na sebi i intervizije. Neophodno je i da imaju određeni broj klijenata sa kojima su koristili shema terapiju kao i određeni broj seansi – sati rada. Na kraju treninga, svi edukanti imaju finalnu superviziju na kojoj nezavisni procenjivač (netko tko nije bio uključen u edukaciju i nije član Centra za shema terapiju Beograd) ocjenjuje snimku seanse.

Više o zahtjevima ISST možete pronaći na sljedećem linku:
http://schematherapybelgrade.com/sr/becoming-isst-certified-schema-therapists/

Više o trening programu možete pročitati na:
http://schematherapybelgrade.com/sr/our-training/

Kako izgleda Modul I ?
Modul I sadrži 9 didaktičkih i 5 dijadičkihsati i pokriva sljedeće teme: (1) Shema teorija (sheme, coping stilovi i modaliteti; procjena: intervjui, imaginacija i testovi; psihoedukacija i sl.); (2) Tretman i konceptualizacija slučaja; (3) Terapijski odnos(limitirano roditeljstvo, empatička konfrontacija, postavljanje granica)i (4) Terapeutove sheme i adekvatna uporaba samospoznaje.

Tko je edukator?
Edukaciju vodi dr.sc. Tijana Mirović, REBT terapeutkinja, sistemska obiteljska terapeutkinja, akreditirana shema terapeutkinja, trenerica i supervizorica. Njezinu biografiju možete pročitati na: http://schematherapybelgrade.com/sr/about-us/ ili detaljnije na:http://www.savetovalistemozaik.com/sr/dr-tijana-mirovic/

Koja vrsta certifikata se dobiva?
Edukanti dobivaju certifikat po završetku svakog od tri modula. Pošto je Centar kao i edukacija koju izvodi akreditirana od strane Internacionalnog društva za shema terapiju (ISST),Centar za shema terapiju Beograd će edukantima izdati internacionalni (ISST) certifikato pohađanju svakog akreditiranog trening modula. Ovi certifikati su priznati svuda u svijetu i jedini su koji su validni prilikom apliciranja ISST-u za status shema terapauta.
Na certifikatu će se pored imena trening centra, polaznika, trenera i modula, naći i detaljan sadržaj treninga, broj didaktičkih i dijadičkih sati, broj sudionika i korištena literatura. Po završetku sva tri modula i ispunjavanju ostalih traženih uvjeta (vidi na:http://schematherapybelgrade.com/sr/becoming-isst-certified-schema-therapists/ ),
kandidat popunjava aplikaciju i šalje kompletnu dokumentaciju ISST Komitetu za trening i certifikaciju koji izdaje finalni certifikat i dodjeljuje zvanje Shema terapeuta ili Shema terapeuta napredne – supervizijske razine.

Tko može pohađati edukaciju?
Edukaciju mogu pohađati kolegice/kolege koji imaju završen fakultet (VSS tj. završen diplomski studij), te su po struci: psiholozi, liječnici, psihoterapeuti, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, defektolozi, edukacijski rehabilitatori. Drugi uvjet je da su završili edukaciju (ili su pri kraju edukacije) iz nekog od psihoterapijskih modaliteta koji su prepoznati od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH).

Jezik na kojem se odvija edukacija:
Za ovu grupu edukanata edukacija će biti na srpskom i hrvatskom jeziku.

Cijena edukacije:
Budući da edukanti sami biraju supervizore, kao i načine rada na sebi, sveukupna cijena edukacije varira ovisno o tome. Svaki od tri bazična modula koje zajedno organiziraju Centar za shema terapiju Beograd i Privatna psihološka praksa KBT opcija Zagreb, košta 220 EUR-a.

Kada i gdje se odvija prvi modul, a kada ostali? Kako se i do kada prijavljuje na edukaciju?
Prvi modul se organizira u Zagrebu, za vikend 12. i 13.05., 2018.,i to u subotu 12.05.od 10 – 18 sati a u nedjelju 13.05.od 09:00 -17:00 h. Mjesto edukacije za sva 3 modula: prostor Privatne psihološke prakseKBT opcija, Zagreb, Novakova 10: http://kbt-barbaric.com/kbt/
O datumima održavanja ostala dva modula dogovorit ćemo se nakon formiranja grupe. Dakle, cijena tog prvog modula u trajanju od dva dana je 220 EUR-a, te je za tu prvu grupu edukanata zagarantirana i za ostala dva modula. Broj edukanata u grupi je maksimalno 15 ljudi.

Kandidati koji žele pohađati prvi modul, odnosno edukaciju, trebaju dostaviti popunjen prijavni list koji mogu downloadati na: http://schematherapybelgrade.com/sr/our-training/ ili nas zatražiti da im isti pošaljemo e-mailom. Također trebaju poslati kratku biografiju (CV). Prijavljivanje zainteresiranih se vrši putem elektronske pošte, a adresa za prijavu i eventualna pitanja je: info@kbt-barbaric.com

Poslednji rok za prijavu je 25.04.2018.a kako je broj ljudi po grupi ograničen (maksimalno 15) prijave se zatvaraju čim se popuni broj mjesta. Prijava se smatra konačnom nakon uplate akontacije od 20 EUR-a (protuvrijednost u kunama), a ostatak se plaća direktno na edukaciji. Ako nakon uplate akontacije osoba odustane od edukacije, akontacija se ne vraća.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete kontaktirati Dragicu Barbarić, Privatna psihološka praksa KBT opcija, na
info@kbt-barbaric.com ili tel. 099 328-4224.